— På bakgrunn av henvendelsen fra Advokatforeningens disiplinærnemnd har vi besluttet å foreta et bokettersyn, sier rådgiver Dag Eriksen i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Tilsynsrådet, som er et offentlig organ som blant annet overser advokaters forhold til klientmidler og regnskapsførsel, fikk denne uken oversendt klagesaken mot advokat Raymond Engelsen.

Betalte ikke ut erstatningen

Advokaten ble klaget inn av sin tidligere klient etter at et erstatningsoppgjør ble utbetalt uten at klienten fikk beskjed. Mer enn tre måneder gikk før erstatningen til slutt ble utbetalt klienten, som hadde vært utsatt for en trafikkulykke.

Engelsen har tidligere forklart at pengene har stått på klientkontoen hele tiden, men at han ikke var klar over at de 652.575 kronene var utbetalt. Det er blant annet dette tilsynsrådet vil undersøke.

Hendelsen ble først klaget inn til Advokatforeningens disiplinærutvalg, hvor Engelsen ble dømt. Hovedstyret i advokatforeningen synes imidlertid saken var så alvorlig at de sendte den til den sentrale disiplinærnemnden, som nå har sendt den videre til tilsynsrådet.

— Vi kommer til å se på regnskapsføringen generelt og enkelte forhold spesielt, sier Eriksen.

Han forteller at tilsynet gjennomfører om lag 50 bokettersyn i året. To tredeler av dem er på bakgrunn av klager og henvendelser, resten er stikkprøver.

- Finner ingenting

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet kan reagere ved å gi en irettesettelse eller en advarsel. De kan også be om at advokatbevillingsnemnden trekker tilbake advokatens bevilling.

Da Bergens Tidende omtalte saken i desember, sa Engelsen at han hadde møtt veggen, og ikke fikk gjort arbeidet han skulle gjøre. Nå har han anket dommen fra disiplinærutvalget.

— Tilsynsrådet vil ikke finne noe i gjennomgangen sin, sier Engelsen.

Han forteller at han også har en annen sak gående mot seg i advokatforeningens disiplinærsystem. Denne gjelder en kombinasjon av salær og påstand om dårlig arbeid.

FAKSIMILE: Bergens Tidende 16. desember 2005