TRUDE HAUG

«Komité for miljø og byutvikling vil særlig peke på at konsekvensene av prioriteringsplanen for parkdriften 2005, vil føre til en vesentlig reduksjon av livskvaliteten ved gode utemiljøer i store deler av kommunen», heter det i vedtaket som komiteen gjorde torsdag.

Bergens Tidende har tidligere skrevet om at budsjettet for parkdriften i Bergen er redusert med tretti prosent siden 2003. Det betyr at det bare er grøntaksen i sentrum som får fullt vedlikehold. 315 anlegg for nedgradert vedlikehold, 225 anlegg er nedprioritert og 200 anlegg er helt tatt ut av drift.

— Flertallet i komiteen vil ikke akseptere det nedkuttet finnes penger dersom en er villig som har vært i byens parker, sier komitémedlem Arne Jakobsen (Ap). Han mener at det til å prioritere.

Jakobsen synes det er alvorlig at de små budsjettene fører til at også sentrale parker som Nordnesparken og Nygårdsparken blir rammet av budsjettkuttene. Det er parker som skal fungere som grønne lunger for befolkningen i sentrum.

I vedtaket heter det at komiteen har merket seg at flere av de anleggene som vil nedprioriteres, er byfornyingsanlegg i sentrum, hvor den statlige medvirkningen har vært 80 prosent. Fra tidlig på åttitallet til og frem til slutten av nittiårene har staten bidratt med investeringer for langt over ett hundre millioner kroner i Bergen kommune, slås det fast.

Komiteen krever i vedtaket at det i løpet av første kvartal 2006 blir lagt frem en sak om prioritering av parkdrift i sentrum og bydelene for komiteen og bystyret.