Drapet i parkeringshuset vil også sette sitt preg på årets 8. mars markering i Bergen.

— Vi jobber med å få noen folk fra krisesenteret til å holde en appell, sier Tina Åsgård i 8. marskomiteen.

— Når noe slikt skjer er det en skremmende påminnelse om at kvinnesaken fremdeles er viktig, sier hun.