Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland påklager nå byråd Lisbeth Iversens vedtak. KrF-politikeren ga i januar grønt lys for bygging av en traktorveien til Tverrmeisa (534 m.o.h.) ved Livarden i Fana.

Naturvernforbundet Hordaland protesterte på vedtaket, mens Arbeiderpartiets Arne Jakobsen var rystet over at byråd Iversen fattet et administrativt vedtak i en så omstridt sak.

Nå sier altså miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen nei til Tverrmeisa-veien. Traktorveien er planlagt i forlengelsen av en skogsvei som grunneiere i området alt har fått tillatelse til å bygge.

— Veibygging i dette området er uheldig for friluftsinteressene. Tiltaket er i strid med gjeldende kommuneplan. Landskapsverdiene i området vil bli skadelidende dersom det blir åpnet for flere tekniske inngrep i området. Det er noen av begrunnelsene i klagebrevet som fylkesmiljøvernsjef Terje Aasen har sendt Bergen kommune.

Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb (BHPK) ønsker å anlegge en 2,5 meter bred og 670 meter lang traktorvei til Tverrmeisa. Klubben planlegger å bruke området til hovedanlegg for hanggliding og paragliding i Bergens-regionen.

Traktorveien skal brukes til frakt av utstyr. Klubbens leder Otto Baste har i BT tidligere uttalt at naturinngrepene blir små og at traktorveien maksimalt vil bli brukt 45 dager i året. - På selve Tverrmeisa blir det ikke snakk om noen fysiske inngrep i form av ramper eller andre installasjoner. Veien skal dessuten stenges med bom, har klubblederen uttalt.

Deler av luftsportmiljøet i Bergen har i en årrekke brukt Ulriken som utgangspunkt for sine luftseilaser. Luftfartsmyndighetene vil imidlertid at de flytter aktiviteten vekk fra den belastete flysonen over Bergen sentrum.