Mjelstad Miljø deponerer blant annet svovelholdig avfall etter eksplosjonen ved Vest Tank i Gulen kommune.

Naboene til Mjelstad Miljø har i mange år klaget på luktproblemer fra deponiet, og en egen nærmiljøgruppe har også laget en Facebook-gruppe mot deponiet.

Der kaller leder Reinhardt McDonald avfallsdeponiet for en miljøbombe.

Detonering

Nå har Mjelstad Miljø engasjert advokat for å få fjernet ordet.

— Det er uriktig. Mjelstad Miljø er ingen miljøbombe, sier Christian Grahl-Madsen, advokat for Mjelstad Miljø.

— Hva er en miljøbombe for deg?

— Språkbruken inviterer til at man legger lokk på en miljøtrussel som er alvorlig. Som på et tidspunkt vil detonere, sier Grahl-Madsen.

- Ikke pang

Det er nøyaktig hva Reinhardt McDonald mener Mjelstad Miljø er.

— Det er dokumenterte miljøgifter som er deponert. Ingen kan forespeile seg hva som skjer om 10, 20 eller 30 år. Det er snakk om helseskadelige gasser. Det er ikke noe som vil detonere, det vil ikke si pang. Men ingen kan gi garantier for at stoffene en eller annen gang vil gå i grunnvannet, sier McDonald.

I brevet krever de også at «og folk fikk plager med helsen i etterkant» og «nå ligger dritten der for all fremtid» fjernes.

— McDonald og nærmiljøgruppen forstår sikkert dette som et forsøk på å kneble dem. Det er det ikke. De må få lov til å kritisere. Men når de allmennpubliserer omtale om deponiet, bør de holde seg til de spillereglene som finnes.

Grahl-Madsen sier at brevet ikke er ment som en trussel, og at det er et forsøk på en minnelig løsning.

Småfrekt

På Osterøy er derimot McDonald sint.

— Det er ytringsfrihet. Jeg er stolt over hva vi har fått gjennomført, nå som vilkårene er bedre her ute med mindre lukt. Dette har vært en belastning gjennom flere år, sier McDonald.

Han innrømmer at han skriver småfrekt, som han kaller det.

— Men jeg trakasserer ikke, sier McDonald.

Lederen for nærmiljøgruppen på Mjelstad sier han trodde at samarbeidsklimaet var på vei til å bli bra. For kort tid siden arrangerte avfallsdeponiet åpen dag.

— Der tok jeg og styrelederen hverandre i hendene. Jeg trodde vi skulle slutte fred, og vi har siden skrevet hyggelige e-poster til hverandre. Han har også brukt tid på å hjelpe meg, sier McDonald.

Ikke til retten

Til Bygdanytt sier styreleder Stein Bratland at de ikke hadde noe annet valg enn å kontakte advokat i håp om å få stoppet den negative omtalen av Mjelstad Miljø. Det er BIR, Bratlands arbeidsgiver, som eier avfallsdeponiet nord på Osterøy.

— Eg vil presisera at både nærmiljøet og andre har lov til å ytra seg om deponiet. Men dei kan ikkje skriva akkurat det dei ønskjer. Dei skriv mykje som ikkje er sant, og ein del av det er også krenkande. Både av omsyn til bedrifta og ikkje minst dei tilsette, hadde vi no ikkje anna val enn å få stoppa dei som ikkje held seg innanfor norsk lov, sier Bratland til Bygdanytt.

Han mener derimot at det ikke er et forsøk på å hindre McDonald og nærmiljøgruppen i å engasjere seg. Det er heller ikke planlagt å forfølge saken med rettslige skritt for å få omtalen fjernet fra Facebook-gruppen.

For noen fjerning av miljøbomber eller helseplager fra nettsiden planlegger ikke McDonald.

— Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre. Ikke slik det er nå.