Begrunnelsen er at nybygg på fire etasjer vil stjele sjøutsikten fra Nye Sandviksvei, noe kommunedelplanen sier ikke skal skje. Byrådet vil senke de to bakerste blokkene med en etasje.

— Det er ikke nok, skriver SKF. Utbyggerne har selv lansert en løsning der hele utbyggingen blir en meter lavere og bare aller bakerste del mot Sjøgaten reduseres med en etasje. SKF går imot at nybyggene utkrages over kaifronten.

— Det vil bidra til å privatisere denne, som var forutsatt å være offentlig tilgjengelig, skriver SKF i en ny uttalelse.