I gårsdagens BT tok bystyrerepresentant for Ap, Abdelmajid Jerad, til orde for at Norge må få en egen imamutdanning.

Bakgrunnen er at han ønsker religiøse ledere som kjente det norske samfunnet.

Ønsket hans kan bli en del av Arbeiderpartiets formelle politikk, men det sentrale partiapparatet har en litt annen inngang til problematikken.

Ikke bare imamer

I forrige uke la nemlig programkomiteen til regjeringspartiet frem sitt forslag til nytt partiprogram.

I programforslaget står det blant annet: «Arbeiderpartiet vil at utenlandske forkynnere som har arbeid av varig karakter i trossamfunn skal gjennomgå opplæring om norsk språk og det norske samfunnet».

En samlet programkomité stiller seg bak dette forslaget. Dette kan altså bli en del av Arbeiderpartiets formelle politikk de neste fire årene.

Nestleder i Ap og leder av programkomiteen, Helga Pedersen, mener at det er viktig at de som forkynner i Norge kjenner konteksten i det samfunnet de jobber i.

— Å ha kunnskap om norske lover, normer og verdier er viktig, både for å sikre en god dialog mellom de forskjellige religionene og for integreringen. Det er dette som er bakgrunnen for vårt forslag, sier hun.

Pedersen understreker at dette ikke bare er rettet mot imamer i Norge.

  • Dette vil gjelde uavhengig av religion, påpeker Pedersen.

Diskuterte ikke sanksjoner

Den praktiske gjennomføringen av denne spesialutdanningen av forkynnere har de heller ikke tatt stilling til.

  • Men når vi stiller krav, må vi også legge til rette for at slike kurs kan bli gjennomført på en god måte. Det ville ikke vært noe problem å få et spesielt tilrettelagt tilbud i større byer som Oslo og Bergen, men vi må sørge for at de som skal virke på mindre steder også får muligheten til å gjennomføre slike kurs, sier Pedersen.

Selv om de i forslaget bruker formuleringen «skal», sier Pedersen at de ikke har diskutert noen sanksjonsmuligheter dersom forkynnerne ikke vil gjennomføre slike kurs.

  • Vi har ikke begynt i den enden, men når vi formulerer dette som et krav, så er det fordi vi mener at denne opplæringen skal bli gjennomført. Jeg tror også at de som kommer til Norge faktisk ønsker å lære, sier Pedersen.

Hun ser ingenting i veien for at en også kan utdanne imamer i Norge, slik hennes partikollega i Bergen tar til orde for. Men hun mener det bør være opp til det muslimske miljøet å ta initiativ til det.

  • At staten skal gå inn og opprette en slik utdanning er etter min mening ikke naturlig. Dersom det muslimske miljøet ønsker en ny utdanning og vil organisere dette, så er det ingenting i veien for at de kan starte et slikt arbeid, sier hun.

Er imam-skole en god idé? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

Bergens Tidende