EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.no— Vi har fått konkrete henvendelser fra denne gruppen, og ønsker nå å avklare spørsmålet, sier Jan Ove Nesse, leder for Rikstrygdeverkets "Prosjekt kjøp av helsetjenester i utlandet".Sosial- og helsedepartementet skal ta endelig stilling til hvorvidt pasienter med spiseforstyrrelser egner seg for behandling utenfor Norges grenser. Krevende gruppe Nesse gjør det klart at det vil være en svært krevende oppgave dersom pasientgruppen får klar bane over pasientbroen til utlandet. Pengene skal hentes fra pasientbro-milliarden, som Stortinget vedtok i november i fjor.Bergens Tidende skrev i går at 500 pasienter, de fleste fra Hordaland, har fått reisetilbud fra Haukeland sykehus, Kysthospitalet i Hagevik og Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass. På landsbasis har 450 pasienter reist hittil.Ytterligere 850 er i ferd med å få henvisning. Trenger oppfølging Rundt 120.000 nordmenn lider av spiseforstyrrelser. Av disse er 90 prosent kvinner, men man regner med store mørketall blant menn. 10 prosent har anoreksi. De resterende 90 prosent har bulimi, eller tvangsspising - Utfordringen med anoreksi/bulimi-pasienter er at de trenger behandling over tid. De trenger oppfølging når de kommer hjem, og et system for overføring av informasjon, sier Nesse.Det har vært skrevet at også ordinære psykiatripasienter skal få tilbud om utenlandsbehandling.- Det må være en misforståelse. Det er ikke aktuelt, sier Nesse.Hittil har det vært mest aktuelt å sende pasienter med behov for plastisk og ortopedisk kirurgi (muskel/skjelettplager), og pasienter med åreknuter eller lidelser i rygg, øye, øre, nese, hals, mage eller tarm.