Bybane til alle bydeler og tidligere skjenkestopp er to av de viktigste kravene KrF vil stille for å gi sin støtte til et nytt byråd. Det er stikk i strid med Fremskrittspartiets politikk, og vil trolig blokkere mulighetene for et byråd bestående av Høyre, Frp og KrF.

Vekt på vippen

Flere meningsmålinger den siste tiden har vist at KrF ligger an til å komme på vippen i bystyret, enten alene eller sammen med Venstre. Det er en maktposisjon partiet vil utnytte seg av.

— Det vil vi bruke for alt det er verdt. Vi har fokus på sakene våre, og må ikke nødvendigvis sitte i byråd, sier Thomas Moltu, leder i Bergen KrF.

Han er klar på at det ikke er aktuelt å henge seg på det rød-grønne samarbeidet.

— Det er et stort problem at Ap og Sp har valgt en blodrød allianse med SV og RV. Vi kan ikke se for oss noe samarbeid med de partiene, sier Moltu.

Han peker på forskjeller i den økonomiske politikken og arealpolitikken som avgjørende.

— Det er for eksempel sjokkerende at SV vil kjøpe tilbake Tide. Det vil koste en milliard kommunale kroner, og er fullstendig bortkastet, sier Moltu.

Bybane absolutt krav

Dessuten mener han at det ideologiske grunnlaget for de rød-grønne, og standpunkt innen familiepolitikk og utdanning, er for langt unna KrF.

Samtidig er KrF-kandidatene like klare på at en videre satsning på bybane er et ufravikelig krav.

— Vi er bybanepartiet. Det er helt utenkelig å videreutvikle Bergen uten bybane til alle bydeler, sier toppkandidat Filip Rygg.

En strammere skjenkepolitikk er et annet krav som Frp vil få store problemer med å oppfylle. KrF havner dermed i skvis mellom ytterpunktene på den politiske skalaen, noe tidligere ordfører Kristian Helland er lei seg for.

— SV, RV og Frp er ofte i hver sin verden, mens resten av bystyret er noenlunde samlet. Det er synd at blokkene er blitt så polariserte, sier Helland, som er på vei ut av bypolitikken.

Grønne visjoner

Som et svar på de rød-grønnes Fløyen-forlik, la KrF i går frem sine visjoner innen miljø og byutvikling.

— Vi går mye lenger enn de rød-grønne. De som er opptatt av miljøet bør helt klart stemme på oss, sier Rygg.

Blant planene er å bygge lokk over motorveiene og grave ned veier for å frigjøre areal og redusere støy- og støvplager. Et bilfritt Danmarksplass og lokk over jernbanesporet og motorveien ved Troldhaugen er noe av det byråd Lisbeth Iversen ser for seg.

Hun vil også utvide gratisbuss-ordningen i sentrum til å gjelde hele strekningen fra Danmarksplass/Damsgård til Sandviken. Utbygging av varmesentraler basert på biobrensel skal gi hele byen miljøvennlig energi.

Rune Berentsen