– Parkeringsplassen er på 1,5 mål. Folk i eiendomsbransjen sier det er mulig å få minimum 20.000 kroner per kvadratmeter, kanskje enda mer. Det gir oss minst 30 millioner kroner, som vi kan bruke til gode formål innen skolen, sier Filip Rygg (KrF).

Under bakken

Gruppelederen har lenge gått og siklet etter den store åpne plassen, som akkurat nå er i bruk for kommunalt ansatte, fordi den kommunale parkeringsplassen ned mot Kaigaten er stengt som følge av bybanebyggingen.

– Dette er en plass kommunen meget vel kan unnvære, og som i dag mye heller kan brukes til andre formål enn parkering. Parkeringen bør under bakken, sier Rygg.

I bystyret stiller Rygg spørsmål om det ikke lar seg gjøre å selge tomten. Spørsmålet har han allerede luftet med byrådet, og møtt en viss velvilje, slik han selv uttrykker det.

Et nytt hotell

Men hva mener Rygg tomten bør brukes til?

– Nå skal ikke jeg bestemme det, men folk i eiendomsbransjen mener denne tomten kan egne seg både til hotell og konferansesenter. Kontorarbeidsplasser kan også være aktuelt. Ja, jeg vil heller ikke utelukke boliger, sier Rygg.

I området rundt rådhuset vil det skje store endringer de nærmeste årene. Sparebanken Vest skal bygge nytt hovedkvarter, dermed blir deres bygg ledig, politiet trenger større lokaler og det skjer en prosess rundt bruken av bygningene i Rådhuskvartalet.

– Her er fire-fem bygg og tomter som får sin forandring. Det kunne vært spennende å se om vi kan smi litt mens jernet er varmt, og se dette store og spennende området sentralt i Bergen i en helhetlig sammenheng.

Store hull

Og skulle kommunen kunne hente inn 30, 40 eller 50 millioner kroner på tomten, har Rygg flere formål pengene kan brukes til.

– Skolebehovsplanen har listet opp en rekke gode formål vi trenger penger til. Det handler både om nybygg og større renoveringsoppgaver. Ny Krohnborg skole er bare ett eksempel på en stor investering.

VEKK MED BILENE: Filip Rygg vil ha bilene vekk. Tomten er en av flere tomter og bygg i Rådhuskvartalet som blir ledige. KrF-politikeren mener det åpner for å se dette området i en større sammenheng.
Silje Katrine Robinson