Voss kommune har allerede takket nei til å kjøpe den 2.000 dekar store eiendommen, som blant annet også inneholder sykehus.

En presset økonomi satte en effektiv stopper da kommunen tidligere i sommer fikk tilbud om å kjøpe eiendommen, som har vært i Forsvarets eie siden 1898. Nå havner derfor Bømoen leir på det åpne markedet, til en prisantydning på 52 millioner kroner, vel to millioner under taksert verdi.

Det betyr imidlertid ikke at du automatisk får tilslaget dersom du brenner inne med en tilsvarende sum.

— Vi selger ikke til hvem som helst eller for enhver pris. Kjøperen må være en aktør som ønsker å utvikle eiendommen i tråd med det befolkningen på Voss ønsker, sier prosjektleder Knut Øyvind Østhagen i Skifte Eiendom, som foretar salget på vegne av Forsvarsbygg.

- Krever tålmodighet

Området brukes i dag blant annet til rekreasjon, og den lokale lysløypen går også gjennom Bømoen leir.

— Bømoen er nesten blitt en institusjon på Voss, som veldig mange har et nært forhold til. Det er vårt "Marka". Området er ikke bare det mest sentrumsnære rekreasjonsområdet i hele bygden. I tillegg har flyplassen bidratt til å skape aktivitet i ekstremsportmiljøet.

Det sier ordfører Hans Erik Ringkjøb (Ap). Han, og et enstemmig formannskap, ønsket ikke å betale 52 millioner kroner da tilbudet kom tidligere i sommer.

Han tror likevel det finnes kjøpere der ute som ser mulighetene.

— Det må være noen som ser betydningen Bømoen har for vossingene. Kjøperen må evne å bevare Bømoen som rekreasjonsområde, samtidig som man greier å se et utviklingspotensial rent kommersielt. Det er en vanskelig balansegang som krever tålmodighet, sier ordføreren.

Eiendommen er pr. i dag uregulert. Dermed har kommunen muligheten til å sette foten ned for eventuelle kjøpere som skulle gå med ønske om å gjøre området om til en boliggetto.

I samarbeid med Voss kommune utarbeidet Skifte Eiendom i fjor en mulighetsstudie, som så nærmere på hvordan eiendommen kan utvikles i fremtiden. Denne vil trolig være retningsgivende for en eventuell kjøper.

40–45 millioner kroner

Arbeidsgruppen ser for seg en løsning som inneholder både boliger, rekreasjonsområde og næringsdrift.

En god kombinasjon, tror daglig leder Lars Morten Kyte i Kyte Næringsmegling. Han syns likevel det er vanskelig å si noe om hvem som kan være interessert i å kjøpe en slik eiendom.

— Jeg tror nok vedkommende må være litt idealist og være villig til å tenke langsiktig. I utgangspunktet syns jeg en kjøpesum på ca. 40 til 45 millioner kroner kan forsvares med de leieinntektene som er der i dag, sier han.

I dag har eiendommen 18 leietakere, som til sammen betaler ca. 2,7 millioner kroner i leie i år.

Kyte understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og at han ikke har spesiell kjennskap til Bømoen som salgsobjekt. Han liker likevel beliggenheten.

— Området ligger sentralt til, ikke så langt fra sentrum. Voss er dessuten en vekstkommune, og SSBs prognoser for befolkningsvekst viser at kommunen vil se en kraftig økning i folketallet neste 20 år, sier Kyte.

En eventuell utvikler av Bømoen leir får til sammen 28 vernede bygninger med på kjøpet.

— Å kjøpe en eiendom med verneverdig bygningsmasse kan i utgangspunktet by på utfordringer, siden det da vil være begrenset hva du kan gjøre. Og vernet kan ikke oppheves uten videre, sier Kyte.

Eiendommen på Voss er langt fra den dyreste som for tiden ligger ute til salgs hos Skifte Eiendom. 426 forsvarseide mål på Kokstad ved Bergen lufthavn kan bli dine for 130 millioner kroner. Det samme gjelder marinebasen Olavsvern utenfor Tromsø. Den er taksert til 105 millioner kroner.