GUNNAR WIEDERSTRØM

— Det er et enstemmig styre i Arbeiderpartiets bystyregruppe som ber Trond Tystad om å opplyse gruppelederen om hvilke oppdragsgivere han har. Vi mener det først og fremst er viktig med åpenhet om denne virksomheten i partiet, både av hensyn til partiet, bystyret, innbyggerne i Bergen og velgerne. Dette er å være føre var. Vi skal fremstå med troverdighet, sier leder Arbeiderpartiet i Bergen, Eirik Aarek.

Ordføreren må vite

Det var han som ba gruppestyret ta opp saken, etter at Bergens Tidende i forrige uke skrev om at Tystads enkeltmannsforetak har tatt oppdrag blant annet for eiendomsutviklere og store aktører i skjenkebransjen.

Men gruppestyret nøyer seg ikke med det. De mener også bystyredirektøren bør få en slik oversikt. Det er for øvrig i tråd med jussprofessor Jan Fridtjof Bernts råd, gitt i BT, om hvordan en åpenhet rundt Tystads oppdragsgivere kunne håndteres.

— Ordføreren skal også vite når han er inhabil. Jeg mener det er en fordel for Trond at han slipper belastningen med å være den eneste som vet. Vi har dessuten muligheten for en kontrollsjekk i samråd med Trond. Trond skal ikke sitte alene og avgjøre at han er inhabil, sier Aarek.

Ikke kritikk

Han understreker at dette ikke er ment som noen kritikk av måten Tystad (bildet) har håndtert dette på så langt.

— Vi ønsker en ryddighet. Derfor gjør vi det på denne måten. Det er ikke noe yrkesforbud i partiet. Det er mulig å drive med det Trond gjør samtidig som han er bystyremedlem. Rune Gerhardsen søkte om fritak fra bystyret i Oslo da han begynte som medierådgiver i GeelmuydenKiese, men fikk ikke fritak. Vi tror heller ikke dette ville være fritaksgrunn i Bergen.

— Hvorfor skal dette innføres for Trond Tystads vedkommende og ikke for andre som driver privat?

— Dette er prinsipper vi kommer til å legge til grunn for alle i tilsvarende situasjon. Trond har en veldig spesiell jobb. Trond driver med rådgivning og myndighetskontakt. Det kan ikke sammenliknes med å drive et elektrikerfirma. Kommer det andre som driver i samme bransje vil de samme kravene gjelde.

Trond Tystad sier til BT at han aksepterer at noen ønsker å se ham i kortene for sikkerhets skyld. Men vedkommende må ha taushetsplikt med hensyn til hvem oppdragsgiverne hans er. Han oppfatter ikke dette kravet som en mistillit.

— Dette er en refleks av den debatten som har vært rundt virksomheten min. De vil håndtere dette organisatorisk og ikke bare synse rundt, og det har jeg ikke noe problem med å akseptere, sier Tystad.