— Vi starter torsdag 22. desember og holder på til 20. januar. Da overleverer vi bunken med underskrifter til Bergen kommune. 23. januar kommer samferdselskomiteen, og de skal også få god greie på resultatet av aksjonen vår, sier en selvsikker Magnhild Almelid til Bergens Tidende.

Magnhild bor i Solheimslien, og har bakgrunn bl.a. som privat næringsdrivende og som husmor. Hun har aldri deltatt aktivt i politisk virksomhet.

  • Jeg tilhører grasrota, men jeg har aldri vært redd for å si fra når jeg ser eller opplever noe som er urett. Som husmor lærer man for eksempel å styre penger. Og jeg er redd bybanen vil gi Bergen kommune et gjeldsproblem som innbyggerne må slite med i generasjoner.

Hjelp fra Soria Moria

— Men Stortinget har jo bestemt seg for å behandle saken 28. februar. Tror du ikke folk vil mene at det er for sent å påvirke hva som skal skje?

— Nei, jeg har snakket med mange mennesker om dette. Og de er mektig irritert over at de ikke skal få være med å bestemme i en så viktig sak for byen. Men nå har vi Soria Moria-erklæringen fra de tre regjeringspartiene. Der står det at regjeringen vil styrke enkeltmenneskers innflytelse på utviklingen i samfunnet. Og hvorfor tror du Bergen kommune har avvist enhver tanke om folkeavstemning?

— Hvor mange underskrifter tror du dere klarer å samle?

— Vi holder på til 20. januar. Og jeg tror det er mulig å få så mange som 40.000 underskrifter for folkeavstemning om bybanen. Og da skal det godt gjøres for Bergen kommune å si nei.

Taxi og internett

— Hvordan organiserer dere denne underskriftskampanjen?

— Jeg har heldigvis en del gode hjelpere. Vi har kontakt med bensinstasjoner, hvor vi vil legge ut stemmesedler. Drosjesentralene er også velvillige. Så vil naturligvis også markedsføre oss på Torgallmenningen og andre sentrale steder i byen. I tillegg forbereder vi en hjemmeside på internett som vi kaller . Denne siden vil være klar i løpet av uken. Og jeg oppfordrer alle ansvarsbevisste bergensere til å slutte opp om denne kampanjen, sier Magnhild Almelid.

VIL BLI HØRT: Magnhild Almelid mener at bergenserne selv må få bestemme om byen skal satse på bane eller et oppgradert busstilbud. FOTO: TOR HØVIK