— Ulvsnesøy er en viktig del av skolehistorien i Bergen, og vi er først og fremst interessert i gjenstander til vårt generelle dokumentasjonsarbeid. Men vi håper også å få til en utstilling der vi fokuserer på de gamle skolehjemmene og på Ulvsnesøy spesielt. Det sier Baard Skogrand, konservator ved Bergen skolemuseum.

Ulvsnesøy ligger i Sørfjorden i Osterøy kommune. Fra 1881 ble øyen brukt som forbedringsanstalt for vanskeligstilte gutter. Fra 1900 overtok staten ansvaret for skolehjemmet. Det var drift der til 1980. Da overtok Bergen fengsel øyen.

Det er den første perioden, om lag frem til annen verdenskrig, Skogrand er spesielt interessert i å vite mer om.

— Vi har få ting fra de første 40-50 årene. Dersom noen har gamle bilder, gjenstander eller fortellinger om bestefar eller oldefar, vil vi gjerne vite det, sier Skogrand.

Han forteller at mange av guttene som bodde på skolehjemmet de første årene reiste til sjøs eller til Amerika.

— Det var nok tøft å bli sendt til Ulvsnesøy. Det var langt bort fra Bergen, og det var skam forbundet med å bli sendt bort. Mange har nok ikke snakket om Ulvsnesøy etter at de ble voksne. Vi vet heller ikke så mye om hvordan omsorgen var på hjemmet den første tiden, sier Skogrand.