Flytebryggen tilhører Norges Miljøvernforbund, som holder til i Ludeboden. Den kom på plass i 2007, og siden den gang har den vært omstridt.

Leder Kurt Oddekalv mener alt er gjort etter boken, og at alle tillatelser er i orden. Det er kommunen uenig i.

Rettsak

En rekke vedtak om at flytebryggen må fjernes er dermed fattet.

Miljøvernforbundet har hver gang klaget, men nå har Fylkesmannen i Hordaland gjort et endelig vedtak, som ikke kan påklages. Dermed må Oddekalv fjerne flytebryggen.

Men det har han ikke tenkt å gjøre.

— Vi vil gå til sivilt søksmål mot Bergen kommune. Det blir rettsak, sier Oddekalv til bt. no.

Han forstår ikke hvorfor flytebryggen må fjernes.

— Jeg føler meg krenket av Bergen kommune, sier han.

Mener alt er gjort rett

I 2000 fikk Miljøvernforbundet tillatelse til å bygge fastkai ved Ludeboden. I stedet ble det bygget en flytebrygge, og det er her striden står.

Ifølge Oddekalv fikk han først beskjed om at han ikke trengte ny tillatelse siden det er et mindre tiltak enn i den opprinnelige tillatelsen. Kommunen ba ham likevel søke på nytt.

Først fikk han ja av fagetaten, men så satte politikerne i komité for miljø og byutvikling foten ned i mai 2008.

— For oss inneholder den saken så mye feilaktig jus at det ikke går an. En nabo klaget etter at vi hadde fått tillatelse, og så ble det en politisk sak av det. Vi kjøpte og fikset boden for å ha en kai der. Området er godkjent som havneområde, og alle som bor i Ludeboden bor der på dispensasjon. Det går ikke an å regulere meg vekk etterpå, men jeg ser at Bergen kommune prøver på det., sier Oddekalv.

- Krenkende

- Og kaien ligger der fremdeles?

— Selvfølgelig gjør den det. Miljøorganisasjonen fikset først boden, så kjøpte vi båt, bygget kai, og rustet opp området. Alt har vi gjort fordi vi hadde håp om å bli der. Det er negative krefter som kjemper mot, uansett hva du gjør, sier han.

Er glad for avklaring

Kommunen har i mange år ment at flytebryggen må bort.

— Det handler både om beliggenheten, hvor man ikke har åpnet for dette, og det har med hensynet til dem som bor rett overfor flytebryggen å gjøre, sier byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF).

Han har selv vært på flere befaringer ved Ludeboden.

— Jeg har hatt møter med Oddekalv, og truffet naboer. Saken er svært godt opplyst, men jeg registrerer at Oddekalv har sterke meninger i saken. Nå har fylkesmannen avgjort saken, og da kommer man videre. Det har lenge vært usikkerhet om hva som skjer. Nå har vi fått avklaringen man har ventet på, sier Rygg.

- Adgang til å protestere

- Hva gjør dere med bryggen nå?

— Det er i første omgang opp til tiltakshaver å følge pålegget fra fylkesmannen. Hvis ikke det skjer, vil tilsynsavdelingen følge det opp.

Rygg blir ikke skremt av trusselen om søksmål.

— Det er helt greit. Vi har hatt en veldig lang og grundig prosess. Fylkesmannen gir kommunen medhold, og det sier meg at kommunen har en ganske sterk sak. Men det er adgang til å protestere og være uenig.

- Tror du på at bryggen nå forsvinner?

— Vedtaket er endelig. Jeg har sagt til Oddekalv at det lureste han gjør er å følge vedtaket. Dette er en endelig beslutning, og loven er lik for alle. Alle må forholde seg til de spilleregler som er.