– Jeg var ikke klar over at det stod så ille til, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF), som reagerer på tirsdagens oppslag om Postveien i Hordvik.

Det kan antagelig forventes noen midler til oppgradering fra Statens vegvesen og Fylkeskommunen, men ikke i den størrelsesorden som ble gitt til traseen Mellingen-Sætre.

Arbeidsgruppe

– Postveiene er i utgangspunktet statlige veier, og Statens vegvesen er eier, forklarer byråd Iversen.

– Strekningen fra Mellingen til Sætre ble rustet opp for statlige midler fra Statens vegvesen og kulturlandskapsmidler fra fylkesmannen i Hordaland.

En arbeidsgruppe har i senere år fulgt opp vedlikeholdet av postveiene, inkludert opprusting av bygninger og steingjerder. Denne gruppen består av kulturvernkonsulent Stein Ottosen fra Fylkeskommunen, førstekonsulent Nils Nonås fra Statens vegvesen, kultursjef John Kristian Øvrebø fra kulturkontoret i Arna og Åsane, landbrukssjef i Bergen kommune Kari Elster Moen og Ole Kristian Mellingen som representant for grunneierne.

Ikke prioritert – Det flotte resultatet i Mellingen er et resultat av at pådrivere i lokalmiljøet, landbruksinteresser og kulturminneinteresser har stått sammen, og at det har vært midler i systemet, sier Iversen.

I friluftsmeldingen fra Bergen kommune er strekningen Sætre-Tellevik registrert under «behov for rehabilitering av anlegg». Strekningen er ikke prioritert, og det er heller ikke bevilget midler til den i inneværende periode.

– Postveigruppen har vært på befaring i traseen for et par år siden, sier byråden.

– Prosjektet videre er avhengig av finansiering, og det vil da være naturlig å ta saken opp med Statens vegvesen, sier hun, og lover å ta en dialog med dem.

– Timingen er veldig bra nå, siden vi nettopp i disse dager rullerer friluftsmeldingen.

Les hva Statens Vegvesen sier i www.aasanetidende.no

REAGERER: – Jeg vil ta dette opp med Statens Vegvesen, som eier veien, sier byråd Lisbeth Iversen.
Rune Nielsen
KRØTTERSTI: – Her trengs det fagfolk og maskiner, sa Helge Sætre til Åsane Tidende på tirsdag, og håpet at den gamle Postveien i Hordvik kan bli rustet opp igjen til å bli den vakre turveien den en gang var.
Magne Fonn Hafskor