Knutsen hadde allerede begynt å undersøke hvordan skoler i Bergen forholdt seg til finansiering av klasseturer før BT skrev om dette.

Han har vært i kontakt med både FAU, foreldre og rektorer på en rekke skoler i Bergen.

— Bryter gratisprinsippet

Han mener at det ikke er tvil om at skolene ser gjennom fingrene med hvordan klasseturer blir finansiert.

— Veldig mange skoler bryter gratisprinsippet, sier Knutsen.

**Les også:

Byråden stoler på skolene**

Han mener skolene prøver å omgå gratisprinsippet ved å si at turene er i foreldrenes regi.

— Men i praksis er dette turer med et faglig opplegg. Skolens reglement blir fulgt, og lærerne har også ansvar for elevene. De elevene som reiser, er også forsikret gjennom skolen under turen. Når lærerne i tillegg får lønn av skolen for å dra, kan det ikke være tvil om at det er snakk om opplegg i skolens regi, mener Knutsen.

Dyre turer

Han påpeker at en rekke skoler har ganske dyre klasseturer.

— Det er riktig nok mange som har dugnader for å finansiere turene, men en skal ta inn ganske mye penger for å dekke en slik reise for en hel klasse, konstaterer Knutsen, som har lang erfaring i FAU på Garnes ungdomsskole.

Knutsen har også fått et brev fra et foreldrepar som opplevde det som veldig vanskelig da deres barns klasse skulle på tur.

— I mange tilfeller drives slike skoleturer frem av ressurssterke foreldre. Når vi vet at egenandelen for slike turer i noen tilfeller kan være så mye som 6000-7000 kroner, er det åpenbart noen familier som rett og slett ikke har råd, sier Knutsen.

Les også: Slapp å betale lærerlønn

Ønsker avklaring

Han skjønner også de gode hensiktene bak det å arrangere slike turer, men mener at dagens organisering rammer enkeltelever.

— Det er hvert eneste år elever som blir hjemme mens klassekameratene reiser. Ingen elever vil si at de må bli hjemme fordi foreldrene ikke har råd, sier Knutsen.

Han mener at de foreldrene som har dårlig råd stort sett være tause når slike saker blir diskutert på foreldremøter.

Ap-politikeren vil nå ta saken opp i komité for oppvekst.

Han mener det må komme en avklaring fra sentralt hold, slik at en kan få ryddet opp.

- Må unngå klasseskille

Det mener også Simen Willgohs, bystyrerepresentant for SV.

— Vi har ikke noe skikkelig system for hvordan vi kan gi elever opplevelser utenfor klasserommet uten at veldig sentrale spørsmål kommer opp, mener han.

Han synes også at det er viktig at elever får anledning til å reise, men mener at en må ha klare regler for hvordan dette gjøres.

— Skolen skal være gratis, og gratisinstituttet står særlig sterkt på barne- og ungdomstrinnet, ettersom disse er lovpålagt, understreker SV-politikeren.

Willgohs mener det er viktig at finansieringen av klasseturer ikke er med på å skape et klasseskille i skolen.

— Det kan ikke være slik at noen elever blir ekskludert, fordi foreldrene ikke har økonomisk evne til å bidra, mener Willgohs.

Er reglene for uklare? Hva mener du?

TROND OLAV SKRUNES