– De som gjør dette, har handlet uten tillatelse fra oss, sier direktør i Bergen kommunale bygg Kjell Aga til Åsane Tidende .

Kommunal tomt

Den ubebygde tomten ble kjøpt av Bergen kommune i 1982, og er regulert til offentlige formål.

– Dessverre har vi ingen kontrollrutiner av slike eiendommer, og er derfor avhengige av innspill fra publikum, sier Aga.

Bergen kommunale bygg kommer nå til å nøste i saken til de finner frem til en eller flere syndere.

– Dette er et arbeid som vi ut fra rent almennpreventive hensyn kommer til å legge store ressurser i å finne ut av, og forholdene vil også bli anmeldt, sier Aga.

— Vil ikke ha det sånn

Uavhengig av dette vil Bergen kommunale bygg foreta en opprydding og sørge for at det ser noenlunde ryddig ut.

– Vi ønsker ikke at våre tomter skal fremstå som plasser der folk kan sette fra seg all verdens skrot og rot.

– Hva med den parkerte campingvognen i veien, som sperrer deler av innkjørselen?

– Dette er en kommunal vei, der vi har ansvaret. Selv om det er en sak som hører inn under vår samferdselsavdeling, vil vi se på det forholdet samtidig. Jeg regner med at dette forholdet henger sammen med de andre. Vi vil ikke ha det sånn.

Magne Fonn Hafskor