HILDE KRISTIN STRAND

Rester fra byfornyingsfondet, kaller Lisbeth Iversen de 11 millionene hun nå håper å kunne bruke til opprusting av gatene rundt Ny Krohnborg skole. Gatetun, nye parkeringsordninger og stier er blant tingene byråden for byutvikling håper å få til.

— Vi er opptatt av at det skal bli tryggere rundt skolen. Vi håper derfor å kunne gjøre om Møregaten til et gatetun der man ikke får parkere. Det er også behov for boligsoneanlegg i området. Per i dag er det ikke soneparkering her, men en utviding av parkeringssonene i sentrum skal til politisk behandling. Inntektene fra en slik parkeringsordning vil vi så bruke til et parkeringsanlegg, sier Bente Florelius, seniorarkitekt i Bergen kommunes plan- og miljøetat.

- Unge må se at noe skjer

Norsk Form sitt Barnetråkk-prosjekt, som kartlegger barn og unges bruk av sitt eget nærmiljø, ble nylig gjennomført ved Ny Krohnborg skole. Det viser at elevene ikke trives spesielt godt i sitt eget nærmiljø. Flere bosspann, bedre belysning og flere samlingsplasser er noen av tingene de ønsker seg.

— De unge har en kompetanse om sitt eget nærmiljø vi voksne ikke tror at de har. Når de nå kommer med innspill må de ser at noe skjer, i hvert fall i løpet av et par år, mener Iversen.

Hun ønsker at barn fra de andre bydelene i Bergen der det foregår utbygging skal være med på liknende prosjekter, og sier det er satt av egne midler til dette.

Elevene synes også at de er en del skumle mennesker i området, og liker seg ikke like godt i alle gater. Audun Øiestad, direktør i Bergen bolig og byfornyelse, sier at de ruster opp og oppjusterer sine boliger i området, og at de også har bygd nye boliger, senest i 2004.

— Bydelen har mange gode kvaliteter, den er både sentrumsnær og har god utsikt, og mennesker fra mange ulike nasjoner gir gode muligheter. Både vi og kommunen ser på hvordan bydelen kan videreutvikles, og vi ser mellom annet på mulighetene for flere fritidsaktiviteter i området, sier Øiestad.