— De siste årene har det blitt gjort store investeringer på sykehus østpå og St. Olav hospital i Trondheim. Nå må det være Helse Bergens tur til å bygge nytt og ruste opp, sier styreleder Ranveig Frøiland i Helse Bergen.

Får rapporten på bordet

I dag får hun og de andre styremedlemmene status for helseforetakets investeringsplaner det neste tiåret.

Foruten laboratoriebygget og Parkbygget som allerede er under bygging, er dette de største prosjektene:

  • Stort nybygg på Sandviken sykehus
  • Nytt barne- og ungdomssykehus
  • Ny nevroklinikk
  • Nytt kreftbygg
  • Ny distriktspsykiatrisk klinikk på Krohnsminde

I tillegg er det meningen at Sentralblokken skal totalrenoveres i løpet av tiårsperioden.

— Sentralblokken er over 20 år gammel og er blitt gammeldags. Vi trenger å få rustet den opp om vi skal få et fullgodt, moderne sykehus, sier Frøiland.

Først ferdig blir Parkbygget. Det skal tas i bruk allerede til vinteren. Huset skal gi plass til flere kreftbehandlingsavdelinger. Laboratoriebygget skal være ferdig cirka ett år senere. Innen den tid håper ledelsen på Haukeland at de også får klarsignal til å starte detaljplanleggingen av det nye Barnesykehuset.

Barna samles

Sykehuset skal ligge i Haukelandsbakken, i samme område som Barneklinikken ligger i dag. Planene foreligger allerede og ligger til godkjenning hos Helse Vest. Foreløpig er Barnesykehuset kostnadsberegnet til nesten tre milliarder kroner. I førte omgang er det psykiatridelen som skal bygges ut. Siste byggetrinn er ikke beregnet ferdigstilt før i 2018. Før spaden kan settes i jorden, tidligst om to år, må også Helse- og omsorgsdepartementet ha gitt klarsignal.

- Milepæl

— Det blir en milepæl for en viktig pasientgruppe når barna får sitt eget sykehus. Som styreleder er det nok dette prosjektet jeg brenner aller mest for, sier Frøiland.

De to andre store nybyggene, Kreftbygget og Nevroklinikken, er foreløpig kostnadsberegnet til henholdsvis 60 og 100 millioner kroner. Kreftbygget skal etter planen bygges der det såkalte Hudbygget ligger i dag. Hudavdelingen skal i stedet flyttes til andre nyoppussede lokaler på sykehusområdet.

Et tilbygg og en modernisering av dagens nevrologiske avdeling må til for å for realisert den nye Nevroklinikken. Begge disse avdelingen skal etter planen stå ferdig innen ti år.

TOTALRENOVERES: Sentralblokken på Haukeland Universitetssykehus skal totalrenoveres. Etter 20 år er den blitt gammeldags. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ