Lett duskregn, skodden ligger lavt på Byfjellene. Vi er i Isdalen for å lokalisere deler av begynnelsen på den gamle postveien som gikk fra Bergen i vest til Christiania i øst.

— Det er for lite oppmerksomhet rundt dette spennende og historiske kulturminnet, sier Anders Skoglund, gruppeleder for Venstres bystyregruppe.

Sammen med Sarah Henriksen, også fra Venstre, er han opptatt av at flere skal ha mulighet til å oppleve den gamle traseen fra Svartediket, over fjellet til Arna, men da må en opprustning til.

— Bergen har hatt så mye å ta vare på at mye blir forbigått, og det er få som tenker over det. Denne veien må jeg vel trygt kunne si at er glemt, sier Skoglund.

Historisk kulturminne

Ferdselsveien i gammel tid gikk fra Bergen gjennom dalen hvor Svartediket i dag er demmet opp. Videre gikk den opp Hardbakkadalen, over Borgoskaret til gården Borgo og ned til Arna. Det er sikre indikasjoner på at veien eksisterte allerede på 1100-tallet. Postvesenet i Norge, på sin side, ble ikke opprettet før i 1647.

I Bergen Historiske Forenings skrifter fra 1974 skriver Ingvild Øye Sølvberg om de tre hovedveiene ut av Bergen på 1700-tallet. «Den Trondhjemske postvei» gikk gjennom Åsane og derfra via Førde, Ålesund, Molde og Kristiansund, før den endte opp i Trondheim. En annen hovedvei var postveien til Stavanger som gikk gjennom deler av Fana og Os før den forsatte videre sørover. Og «Christianiaveien» førte fra Bergen i østlig lei gjennom Arna, gikk videre gjennom Voss, Gudvangen og Lærdal, før den fortsatte over Filefjell gjennom Valdres ned til Oslo.

I budsjettet for 2008

Det er her, på det som i tidligere tider var Bergens viktigste innfartsåre, fra Svartediket til Arna, at Venstre vil lage et rekreasjon og turområde, egnet for folk flest.

— Med opprustning, bedre merking og informasjonstavler vil både bergensere og andre se på det som turmulighet og turistattraksjon, sier Anders Skoglund.

Sarah Henriksen legger til at bergensere er flinke til å gå i Byfjellene men mange er avhengig av tilrettelegging.

— Det er gjengrodd og vanskelig å finne frem uten kart og kompass. Med oppmerking blir det lettere, sier hun.

Når det gjelder gjennomføring har Venstre planene allerede klare;

— Vi har gjort research og funnet ut at en opprustning vil koste 200.000 kroner, og dette er noe vi vil ha inn i budsjettet for 2008, sier Skoglund.

Jobber for vern

Dag Sletten er medlem av kulturminnekomiteen til Bergen Skog- og Træplantingsselskap. Han stiller seg positiv til at Venstre engasjerer seg for kulturminnevern. Likevel stiller han spørsmål ved fremgangsmåten de har tenkt å bruke i opprustningsarbeidet.

— Partiet må samarbeide med Byfjellforvalteren, Grønn Etat og skogselskapet. Vi gjør allerede en stor jobb med kulturminner i Isdalen. Det beste hadde kanskje vært om skogselskapet kan overta pengene som er satt av i budsjettet, slik at vi kan fortsette vårt videre arbeid, sier Sletten.

Silje Katrine Robinson
Arkiv
Knut Strand