— Vi vil shine opp rundt arbeidsplassen vår.

Slik forklarer daglig leder i Staren AS, Arne Wikholm, bakgrunnen for utbyggingsplanene rundt idrettsplassen ved Kjøkkelvikveien i Kjøkkelvikdalen, ovenfor lokalavisen Sydvesten.

— Vi har både kontor og lager i området og ønsker derfor å oppgradere områdets potensial for idrett og friluftsliv, sier Wikholm.

Staren AS vil gjøre området til et parkområde, med turmuligheter og en opprustning av grøntprofilen. De vil utvide fotballbanene med fire meter, bygge tribune til banen og legge en ny basketballbane mellom Kløkkelvikbrekkene og Kjøkkelvikveien.

Også lekeplass er med i planene, mens en overgrodd bekk skal åpnes opp igjen.

Opprustningsplanene er sendt til behandling i Bergen kommune. Wikholm regner med vedtak fra kommunen over nyttår.

Derfra vil det ta ett år før nye Kjøkkelvik kan stå klart, om alt går som han ønsker.

Hva tror du om planene for Kjøkkelvik?