Fylkesutvalget skal torsdag behandle forslaget fra fylkesrådmannen om å kjøpe flytekaien. I dag er det Tide Sjø AS som eier kaien og tilhørende eiendom.

Kaien blir daglig brukt av hurtigbåtpassasjerer som skal videre til Austevoll, Sunnhordland og med Flaggruten mot Haugesund og Stavanger. Tide har busser fra flyterminalen som korresponderer med båtavgangene.

Tide har lenge ønsket å selge kaien til fylket, skriver fylkesrådmann Paul M. Nilsen i sin innstilling. Etter at hurtigbåtrutene ble lagt ut på anbud, ble det inngått en avtale om at fylket skulle betale 250.000 kroner årlig for drift av kaien.

Nå har Tide Sjø tilbudt fylket å kjøpe kaien for 2,5 millioner kroner. Statens vegvesen har etter befaring satt teknisk verdi til 5,3 millioner kroner, og beskriver selve kaien som i brukbar stand. Derimot er det skader på rekkverk og rust på pullerter og kantlister.

«Ventefasilitetene på flytekaien er avgrenset til et leskur. Det er mangelfullt vedlikeholdt og tilfredsstiller ikke de reisendes behov» slår veivesenet fast.

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget godkjenner kjøp av kaien, og det legges til rette for tidsmessige ventefasiliteter.