Oppfordringen til samarbeid kommer i form av at brev fra gruppeleder Harald Schjelderup (Ap) til byrådsleder Monica Mæland (H). Schjelderup er lei av ordkrigen. Han ber om samling i stedet.

— Vi må spørre oss; har vi et godt nok samarbeidsklima i Bergen som bringer byen fremover? I dag er det konflikt og fastlåste posisjoner som preger situasjonen i alt for mange saker, både internt i Bergen og mellom kommune og fylkesmann.

Samlet mot staten

Den direkte foranledning til samarbeidsutspillet er handlingsplanen som skal utløse statlige belønningsmidler til kollektivtrafikken. Denne planen skal vedtas av byrådet torsdag. Schjelderup ber om at bystyresiden også får behandle planen. Det tar han opp i forretningsutvalget i dag.

— Arbeiderpartiet er beredt til konstruktive forhandlinger med sikte på en bred politisk forankring, slik at muligheten til å få utløst de statlige midlene blir størst mulig, sier han.

Man Arbeiderpartiet vil ikke stoppe der. Flere store samferdselssaker skal opp i bystyret før jul og over nyttår.

Bergensregionpakken, der bystyret skal ta stilling til de ulike utbyggingsalternativene i denne omfattende planen for vei- og kollektivtiltak i Bergensregionen. Forskrift knyttet til akutt-tiltak ved giftig luft. Finansiering av bybanen til Flesland og ferdigstilling av Bergensprogrammet. Eventuell samordning av regionpakke.

— Et første steg på veien til et slikt konstruktivt samarbeid vil være at tiltaksplanen legges frem for bystyret, og at byrådet/byrådspartiene inviterer til reelle forhandlinger med sikte på en omforent løsning, sier han.

Fornøyd med samarbeidet

Byrådsleder Monica Mæland sier hun ikke er helt enig i det bildet som tegnes av et samarbeidsklima preget av konflikt og uenighet.

— Jeg opplevde at vi fra sak til sak hadde et konstruktivt samarbeid med Ruth Grung og Terje Ohnstad som ledet Arbeiderpartiets bystyregruppe i forrige periode. Det håper jeg å få med den nye gruppeledelsen i Arbeiderpartiet og, sier hun.

Mæland hadde i går ikke fått tid til å lese brevet fra Schjelderup, men sier på generelt grunnlag at hun gjerne tar en møte med Arbeiderpartiet der muligheten for et samarbeid diskuteres, men ikke alle sakene Schjelderup vil diskutere.

— Handlingsplanen knyttet til belønningsordningen har vi bestemt å behandle i byrådet. Der har vi allerede blitt enige om å slutte oss til den tiltakspakken fylkeskommunen fremmer. Vi synes det er en god pakke, sier hun.

- Schjelderup mener denne planen bør behandles av bystyret? Hva sier du til det?

— Det er et spørsmål jeg ikke vil svare på før jeg har tatt det opp med resten av byrådet, sier hun.

- Antar det er ærlig ment

Når det gjelder Regionpakken viser hun til at denne er behandlet av byrådet. Her bør gruppelederne i bystyret snakke sammen. Men hun diskuterer gjerne ferdigstillelsen bompengepakken som blant annet skal finansiere Bybanen til Flesland.

— Her er det helt naturlig at byrådet i forkant av behandlingen inviterer til et møte med Arbeiderpartiet fordi Høyre, KrF og Arbeiderpartiet står bak Bergensprogrammet som jo disse prosjektene er en del av.

Leder i Bergen Næringsråd, Marit Warnche er også positiv til utspillet fra Schjelderup.

— Vi ser gjerne et godt samarbeid her, først og fremst i forhold til regionpakken. Men der er det også viktig å få med de nærmeste kommunene rundt Bergen og fylkeskommunen.

Ellers forutsetter hun at utspillet fra Arbeiderpartiet er ærlig ment.— Det er et problem at altfor mange skårer billige poeng på uenigheten og at dialogen fremstilles som mer konfliktfylt enn den faktisk er, sier hun.

Harald Schjelderup tror det vil tjene Bergen og bergensregionen om de største partiene i Bergen kan samarbeide i store saker der staten skal være med å betale gildet.

Hva mener du om Ap-utspillet? Si din mening under!

FREDINVITT: Harald Schjelderup i Ap.
BT