– Disse arealene skal tilhøre byen og ikke være innesperret. Vi kan ikke lenger leve med situasjonen og ønsker å fjerne mest mulig av gjerdene, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen til BA.

— Sløsing

Før sommerferien vil byrådet fremme en sak der stengslene blir foreslått fjernet.

Det nyeste «terrorgjerdet» har vært på plass i tre år.

– Vi bør ikke finne oss i dette mer. Sikkerhetsgjerdene har lagt området brakk og er sløsing med byens beste areal. Det er mange internasjonale byer som ikke har vært like flittige som oss til å sette opp sikkerhetsgjerder. Hvorfor skal vi alltid være de flinkeste i klassen, sier Iversen til BA.

_fakta /gjerdene på kaien

  • Schengengjerdet ble satt opp 25. mars 2001 etter krav i Schengenavtalen. Siden «Jupiter» går i rute til England og England ikke er med i Schengen, blir Bergen en yttergrense for Schengenområdet. Derfor kom kravet om at gjerdet måtte opp._

* Som en konsekvens av terrorangrepet mot New York 11. september 2001 ble det i IMO, FNs sjøfartsorganisasjon, laget forslag til krav om havnesikring, den såkalte ISPS-avtalen (International Ship and Port Facility Security Code). Denne avtalen følger Norge.

* ISPS-avtalen krevde at det skulle være flettverksgjerde med piggtråd på toppen, men det nektet havnemyndighetene i Bergen å sette opp.

* Det nye gjerdet var på plass 1. juli 2004, og da forsvant også passasjen som gjorde at folk kunne gå på sjøsiden av havnen mellom Skolten og Vågsbunnen.

«Terrorgjerdet» på Skolten forsvinner, hvis byrådet får viljen sin.
Byråd Lisbeth Iversen mener Bergen heller bør satse på ekstra vakthold, enn gjerder.