— Mange vil sikkert reagere, sier Bjarte Handal.

Si din mening!

Han er avdelingsleder i arkitektfirmaet Artec, som har tegnet inn et helt nytt glassbygg der Indremisjonens bokhandel ligger i dag.

Bygget på hjørnet av Vetrlidsalmenning og Kong Oscars gate er et av tre bygg i Vågsbunnen som er tegnet for å stå sammen.

De to andre er Kjøttbasaren og en del av Hanseatisk Museum, kalt «Tasken». Alle tre ble bygd i 1870-årene, og er tegnet av arkitekt Von der Lippe.

Men i motsetning til Kjøttbasaren og «Tasken» er ikke Vetrlidsalmenning 1-3 fredet.

Ville egentlig bevare

Grunnen til at eierne nå vil gjøre noe med bygget er at det er i dårlig forfatning. I tillegg til råte, sopp og rust på bjelker som holder fasaden, har huset skader etter veiopprustningen av Vetrlidsallmenningen på 1990-tallet. Dessuten ønsker eierne mer plass.

— Vår opprinnelige plan var å ta vare på fasaden, og bygge nytt inni, sier styreleder i Vetrlidsalmenning 1 AS, Haakon Georg Moe.

Han er økonomisjef i Indremisjonen, som eier huset sammen med bakeriet og malerforretningen som holder til der i dag.

Den opprinnelige planen om å bevare fasaden er nå forlatt, fordi alt ikke var slik de hadde trodd med bygget.

— Vi trodde det var et helt enstensbygg, slik det står i byantikvarens kart, sier avdelingsleder Handal.

Signalbygg

Men i stedet for et murhus viste det seg at det er bygd av tre, med en elleve centimeter tykk teglsteinsfasade utenpå.

— Vi vurderte likevel å ta vare på fasaden, men det ville krevd at vi setter opp et stålskjelett på utsiden som går fem meter ut fra veggen. Det ville sperre Kong Oscarsgate i ett år, og det vil ikke veietaten i kommunen gå med på, fortsetter Handal.

Dermed gikk de over til plan B: Et nybygg. De sier byantikvaren har signalisert at han ikke ønsker noe kopi av det gamle, dersom bygget ikke kan bevares. Så arkitektene har tegnet en foreløpig skisse av et moderne nybygg med glassfasade. Et signalbygg.

— Vi vil prøve å gi mer igjen til byen enn det vi tar fra den. Så vi har lagt ned mye tid i utformingen av skissen, fordi vi synes det er et spennende oppdrag, sier arkitekt Henrik J. Halvorsen i Artec.

Han viser her til Bergens Tidende, som gjennom en serie artikler i høst har etterlyst mer spenstig og moderne arkitektur i Bergen.

Har sendt ut nabovarsel

I nybygget ser de for seg butikker i et mini-senter i kjeller og de to etasjene ovenfor. Så kontorer, og 2-3 etasjer med boliger på toppen.

Utbyggerne legger heller ikke skjul på at det vil bli langt billigere å bygge nytt, fremfor å ta vare på den gamle fasaden.

— Viss vi gjør det vi opprinnelig hadde tenkt vil det koste mellom 3000 og 5000 kroner mer per kvadratmeter, enn om vi bygger nytt, sier Bjarte Handal.

En grunn til det er at leilighetene på toppen skal finansiere mye av bygget, og dermed få ned kostnadene til de tre eierne.

I går sendte utbyggerne ut varsel til naboene, om at de vil søke om rivningstillatelse. Samtidig orienterte de ledelsen i kommunen om planene.

Når naboer og andre har sagt sitt vil utbyggerne sende inn en formell søknad om riving, trolig i midten av januar.

Men at et såpass kontroversielt forslag vil gå gjennom raskt har de liten tro på.

— I verste fall, hvis vi ikke får dispensasjon fra reguleringsplanen, vil det kunne ta fra tre til fem år, sier Handal.