På Erdal skole er det trangt om plassen for tiden. 120 elever har mistet klasserommene sine og må nå finne seg i høyst provisoriske løsninger. Et klassetrinn har flyttet inn i gymsalen, og også biblioteket og skolefritidsordningen har fått langtidsgjester.

Årsaken er at Arbeidstilsynet 12. oktober stengte det 50 år den eldste skolebygningen på Erdal etter klager fra foreldre og lærere. Skolen har 231 elever, og består av en gammelt og en nyere skolebygning.

Lekk og morkent

Store lekkasjer har gitt bygningen store fuktskader. Vinduskarmene er morkne og trekkfulle, luften innestengt og gradestokken inne i klasserommet kryper galant opp mot 35 grader hvis solen titter frem. Lærerne forteller at bøtter på gulvet og store vanndammer har vært hverdagskost. Resultatet er at elever med astma— eller andre luftveisplager får helseproblemer av å oppholde seg i bygningen. Onsdag kom den krystallklare dommen fra Norman Scandiaconsult som har vurdert om det lønner seg å rive den nedslitte skolebygningen og bygge nytt, eller om det er hensiktsmessig å gi gamleskolen en full rehabilitering.

Anbefaler nybygg

Konklusjonen er at det kostnadsmessig omtrent går ut på ett. Rehabilitering av bygningen er anslått til 15,2 millioner kroner, mens et nybygg blir to millioner dyrere. Forskjellen utgjør 900 kroner pr. kvadratmeter gulvflate.

Et siste alternativ er en minimumsløsning med ny ytterkledning, vinduer, taktekking og brannteknisk oppgradering. Prisen på kriseløsningen vil bli 4,6 millioner kroner. Konsulentfirmaet tilrår nybygg og begrunner det med hensynet til helse, miljø og sikkerhet, høyere levetid for bygget og en planløsning med bedre pedagogiske muligheter.

Frykter dragkamp

Rektor Sigmund Gundersen ser også et nybygg som det beste alternativet, men er redd at det kan skorte på pengene.

— Jeg frykter at det kan bli en dragkamp med andre skoler på Askøy, for det er ikke bare Erdal skole som sårt trenger opprusting. Men vi har et lønnlig håp om å kunne flytte inn i et nytt skolebygg til neste nyttår, sier Gundersen til Bergens Tidende.

Lærer Jan Lennart Lillesund hadde sitt daglige virke i den gamle trebygningen. Han er ikke like optimistisk.

— De velger vel billigste utvei denne gangen også. Men det er i så fall bortkastede penger, sier Lillesund, som selv klaget til Arbeidstilsynet på grunn av arbeidsforholdene. Fornøyd med liten plass

I påvente av utbedringer eller et nybygg må elevene derfor plasseres der det måtte være noen kvadratcentimeter til overs.

Men elevene er bare glade til.

— Vi har litt mindre plass enn før, men likevel er det mye bedre nå, sier Ane Øvregaard og Remy Meyer (begge 12).

De to går i 7. klasse på skolen, og hadde tidligere klasserom i gamleskolens øverste etasje.

— Jeg synes godt de kan rive gamleskolen, mener Remy.

— Det var vann i alle rommene, og luften var så dårlig at vi fikk vondt i hodet hele tiden. Den midlertidige ordningen varer til 1. november. Skolen vurderer flere løsninger på plassproblemet etter den tid. Et alternativ er å flytte undervisningen inn i brakker, et annet er å leie undervisningslokaler andre steder.

NEDSLITT: Verken lærere, foreldre eller elever ønsker å bruke den falleferdige skolebygningen lenger.

MORKEN: Vinduskarmen i dette klasserommet er på vei til å råtne fullstendig bort. De øvrige vinduene er spikret igjen for at de skal slutte inntil karmene.
FOTO: KNUT STRAND
BØR RIVES: Konsulentfirmaet Norman Scandiaconsult mener 50 år gamle Erdal skole er i en så dårlig forfatning at den bør rives og erstattes med et nybygg.
FOTO: KNUT STRAND