Kirkevergen foreslår at det åpnes for en praksis der eldre gravsteiner blir restaurert og solgt til pårørende etter hvert som eldre graver blir slettet. Slik gjenbruk vil gi kirkegårdene mer variasjon og et bedre estetisk preg, hevder han. Dessuten kan salget gi penger til å bevare, restaurere og vedlikeholde fredede gravminner i Bergen.

— Hvert år hugges hundrevis av vakre, gamle gravsteiner opp og blir til grus. Dette skjer etter hvert som gamle gravfelt blir slettet, for å gi plass for nye graver. Jeg synes det er synd at historisk verdifulle gravsteiner skal gå tapt. Mange av dem er også svært vakre. Derfor har jeg bedt Bergen Kirkelige Fellesråd vurdere om vi skal åpne for en helt ny praksis med gjenbruk.

Hever kvaliteten

Dette kan heve kvaliteten på kirkegårdene våre, sier kirkeverge Gunnar Wik til Bergens Tidende.

Kirkelig Fellesråd skal behandle saken onsdag 25. september. Wik presiserer at gjenbruk kun blir aktuelt under forutsetning av at lover og vedtekter på kirkegårdene blir fulgt. Han ønsker i første omgang å sette i gang et prøveprosjektet, der gamle gravsteiner blir pusset opp og solgt på det åpne markedet. Han tror det vil være et visst marked for slik gjenbruk som alternativ til dagens moderne gravstøtter.

Ugjenkjennelig

— Forutsetningen er at vi fjerner all tekst og det som ellers gjør en gammel gravstøtte gjenkjennelig. Vi må sikre en praksis som gjør at pårørende ikke kan gjenkjenne gravminnet, legger han til.

Wik presiserer også at det ikke er aktuelt å selge steiner fra gravminner som er fredet. Slike gravsteder kan ikke flyttes eller forandres.

— På de fleste kirkegårdene i Bergen finnes det en rekke eldre gravsteiner som kan egne seg for gjenbruk etter hvert som gravfeltene slettes. Eldre gravsteiner har ofte høy kvalitet. De har også en helt annen utforming og karakter enn de moderne gravsteinene som produseres i dag. Vi tror det vil være interesse blant pårørende for å kjøpe slike steiner. Dessuten vil mangfoldet på kirkegårdene bli større, og det kan påvirke dagens steinhoggerfirmaer til å produsere mer varierte gravminner, som også bygger på gammel tradisjon. På den måten vil det bli vakrere på kirkegårdene, mener Wik.

Frivillig ordning

— Er det marked for gjenbruk av gravsteiner?

— Ja, jeg tror det. Vi får regelmessig henvendelser fra pårørende som spør om mulighetene for å få bruke gravminner og gamle familiegravsteder på nytt. I dag blir slike søknader avslått.

Wik er forberedt på at forslaget hans vil vekke reaksjoner blant noen pårørende. Han legger til at gjenbruk må være en absolutt frivillig ordning, og at markedsføringen av brukte gravsteiner må være moderat, eksempelvis ved at pårørende selv må søke og ønske dette alternativet.

Dyrere enn nye

Annonsering kan i første omgang skje gjennom brosjyrer på kirkegårdene, menighetsblader og på internett. Inngraverte navn på gamle gravsteiner må også være skjult under markedsføringen.

— Kjøp av gamle steiner blir nok dyrere enn en ny og moderne. Men prisen vil avhenge av hvor omfattende arbeidet blir med å fjerne opprinnelige navn, gravering av nye navn, montering og hvor omfattende restaureringen av steinen blir, sier Wik.

GJENBRUK: Hvert år hogges mange hundre gravsteiner i Bergen opp og blir til grus. Nå vil kirkeverge Gunnar Wik åpne for gjenbruk av gamle gravsteiner på kirkegårdene.
ARKIVFOTO