Båten er i så god stand at sjansen for å redde den er stor, mener rederiet.

Både sertifiseringsselskapet Germanischer Lloyd og forsikringsselskapet til Jebsens vurderer båten til å være i god nok stand til å reddes.

«Rocknes» er fortsatt full av olje, og Hjertaker regner med at den vil bli pumpet ut. Ifølge Hjertaker må det være et krav at det ikke blir noe oljesøl under snuoperasjonen.