ARNE COLLIANDER

arne.colliander@bt.no

Direktoratet konkluderte med at feillasting var hovedårsaken til at «Rocknes» kantret og gikk rundt så fort etter grunnstøtingen i Vatlestraumen i januar i år. Det innebærer kritikk mot kaptein Jan Aksel Bruvik, som var blant de omkomne i forliset.

— Jeg holder det for helt utelukket at kapteinen kan ha lagt fra kai uten å forvisse seg om at lasten var forsvarlig plassert. Juvik var en solid person med lang erfaring, kort og godt påliteligheten selv. Det er utenkelig at han ville tatt båten fra kai uten at alt var i orden, sier skipsreder Atle Jebsen til Bergens Tidende.

Faktaopplysninger

I sitt tilsvar til Sjøfartsdirektoratets rapport vil Jebsens legge frem en del faktaopplysninger som rederiet håper vil plassere kapteinen i et annet og bedre lys.

Tidligere i denne uken sendt Atle Jebsen det bebudete brevet til næringsminister Børge Brende og fiskeriminister Svein Ludvigsen med krav om at en bredt sammensatt granskningskommisjon, med et bredt mandat, blir utnevnt for å gjennomgå alle omstendighetene rundt havariet. Ministrene har foreløpig ikke svart.

Til NRK sa sjøfartsdirektør Rune Teisrud torsdag at en slik kommisjon automatisk ville ha blitt oppnevnt dersom «Rocknes» hadde seilt under norsk flagg. Jebsens må ta følgene av det, fremholdt sjøfartsdirektøren.

«Flaggdiskriminering»

— Jeg ble både forferdet og forbauset da jeg hørte dette. Det er oppsiktsvekkende at Sjøfartsdirektoratets øverste leder kan si noe slikt. Flaggdiskriminering, kaller jeg det, sier Jebsen.

«Rocknes» var registrert på Antigua og Barbuda. Jebsen sier at han egentlig ønsket lasteskipet registrert i NIS. Det lot seg ikke gjøre på grunn av «Rocknes» sine hyppige besøk langs norskekysten.

— «Rocknes» havarerte i norsk farvann, og gikk på en grunne som Sjøkartverket og Kystverket ikke kjente til. Norge er dermed i sin fulle rett til å oppnevne en egen granskningskommisjon. Flaggtilhørigheten bør være knekkende likegyldig så lenge forliset skjedde i norsk kystfarvann, sier Atle Jebsen. «Spekulasjoner og synsing»

— Det virker som om sjøfartsdirektør Teisrud og hans direktorat er mer opptatt av det politiske i flaggtilhørigheten, og å legge skylden på kaptein Juvik, føyer skipsreder Jebsen til.

I brevet til de to ministrene trekker Atle Jebsen frem at Sjøfartsdirektoratets rapport ikke basert på fakta, men på spekulasjoner og synsing. Den er tendensiøs i sine antagelser og konklusjoner, og ikke en sjøfartsnasjon som Norge verdig, skriver Atle Jebsen.