— Jeg vet for lite om de faktiske forholdene og regelverket til å kunne si om dette bryter med regelverket. Men det er helt utilbørlig å kreve tapt arbeidsfortjeneste når man allerede mottar 400.000 kroner i året i fast godtgjørelse, sier Dahle.

Han peker på at godtgjørelsen alene utgjør en solid vanlig inntekt.

— Her er man nødt til se på helheten, og helheten ser selsom ut. Dette handler reelt sett om å melke fylkeskommunen for penger.

— Hva bør fylkeskommunen gjøre?

— For det første må de sørge for skikkelig dokumentasjon. Deretter bør fylkestinget se på ordningen med godtgjørelse på ny og jekke den ned på et nivå som er noenlunde anstendig. Regelverket for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse må ses i sammenheng.

Hans Otto Robberstad sitter i fylkesutvalget for Arbeiderpartiet. Også han reagerer på Stenseides krav, men sier hovedproblemet er at godtgjørelsen for politiske verv er for god.

— Jeg får også tapt arbeidsfortjeneste, men må dokumentere dette med en erklæring fra arbeidsgiver. I tillegg får jeg 160.000 kroner for å sitte i fylkesutvalget. Det er altfor mye.