• Vi jobber for å få til et nytt tilbud, sier Mette Holmefjord Olsen (SV). Hun varsler omkamp om Dagskolen i fylkesutvalget.

— Ved et pennestrøk har man fjernet miljøet og kompetansen som fantes på Dagskolen. Det tar tid å bygge opp et slikt miljø. Her hadde vi et velfungerende opplegg, som ble fjernet. Det handlet bare om hvem som skulle betale, sier Mette Holmefjord Olsen.

I dag møtes fylkesutvalget igjen etter sommerferien. Sist de møttes i juni, ble Dagskolen lagt ned i sin nåværende form. Målsettingen var å samle all opplæring innen kriminalomsorgen under Åsane videregående skole.

Opplegget Dagskolen har tilbudt i over tyve år var seks allmennfag over to år i tillegg til at elevene fikk spesiell oppfølging og yrkesavklaring underveis.

Plunder om pengesekken

Problemet for Dagskolen var at de ikke bare hadde elever fra Kriminalomsorgen, men også andre utstøtte grupper som ble søkt inn via NAV, Botreningssenteret og sosialkontoret.

— På Dagskolen var det et undervisningstilbud som ingen har sagt at det ikke var bruk for. Selv om det var riktig at skolen skulle finansieres på en annen måte, var det uklokt å legge den ned. Her har man kastet babyen ut med badevannet, sier Harald Hove (V).

Selv foreslo han i juni å la Dagskolen fortsette inntil videre. Nå føler han seg lurt i den politiske behandlingen i juni.

— Vi behandlet et vedtak om flytting av et skoletilbud, men i realiteten var det en nedleggelse, sier Hove.

I juli, en måned etter vedtaket var fattet ble lærerne bedt om å pakke sakene sine. Hove håper de involverte klarer å svelge såre følelser og støtter Holmefjord Olsen for å få på plass et nytt tilbud.

— Det er de som har behov for tilbudet som må stå i fokus, vi må prøve å redde stumpene, sier Hove.

Mette Holmefjord Olsen peker på at vedtaket i fylkesutvalget hadde et tilleggspunkt der det blir forutsatt at målgruppen som ikke faller inn under kriminalomsorgen skal bli ivaretatt i samarbeid med NAV.

— Jeg vil gjerne bli fortalt at dette er grepet fatt i, sier Holmefjord Olsen.

Viser til Kyrre skole

Også fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) venter en redegjørelse på hva som skjedde ved nedleggingen av Dagskolen.

— Det jeg har hørt var problemet for elevene som gikk på Dagskolen, var at de ikke hadde søkt om ny plass på videregående, sier Torill Selsvold Nyborg.

— Dette handler ikke bare om de som gikk på skolen, men også de som er potensielle elever i tiden som kommer?

— Vi er opplyst om at Kyrre skole kunne følge opp disse. I redegjørelsen på torsdag skal vi hvor mange det gjelder, og hvordan dette kan løses. Vi skal få vite alt på torsdag, sier Selsvold Nyborg.

— Er ikke dette noe man bør vite før man legger ned et skoletilbud?

— Vi fikk vite at det var kriminalomsorgen som hadde ansvar for opplæringen og egentlig ikke fylket, derfor har vi rettet opp det forholdet. Tilbudet til de som har rett på videregående opplæring skulle bli videreført av Kyrre skole, det har vi stolt på, sier Selsvold Nyborg.