Denne informasjonen skal ha vært en av hovedgrunnene til at Jarle Olsen gikk til politiet og avga ny forklaring i fjor høst. Han frykter at noen vil drepe mannen.

— Han er uskyldig dradd inn i saken, og fortjener ikke dette, skal Olsen ha forklart om mannens rolle.

Olsen skal ha fortalt at han har fått opplysninger om at mannen kan bli «ille tilredt».

Uventet hjelp

At det var Olsen som fortalte politiet om planene om å «ta» mannen er oppsiktsvekkende. Det var nemlig 31-åringens forklaring som langt på vei sendte Olsen bak murene som arkitekten bak drapet på Øyvind Bjarte Madsen.

Olsen sier han nå forteller sannheten og at det ville være for jævlig dersom det skulle skje 31-åringen noe, selv om han angav ham.

— Han er bare en klovn oppi dette, skal Olsen ha sagt.

Politiet tar opplysningene fra Olsen meget alvorlig. Han skal også ha gått langt i å fortelle hvor truslene kan komme fra.

Etter det BT forstår knyttes det bånd mellom kriminelle i Bergen og et tungt, kriminelt miljø i Oslo.

Politiet frykter derfor for 31-åringens liv, og har satt i verk en rekke tiltak.

— Vi kommenterer ikke detaljer fra etterforskningen eller forhold rundt vitner, er alt politiinspektør Svein Erik Krogvold i Hordaland politidistrikt vil si til BT.

Løslatt i fjor

Mannen som nå skal være truet, ble under rettssaken omtalt som «medhjelperen».

Bakgrunnen var at han ble trodd på at han bare var med for å skremme Øyvind Bjarte Madsen, og at han ikke ante at Tor Helge Flaten ville drepe ham.

Medhjelperen ble derfor bare dømt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Straffen ble åtte års fengsel.

I september i fjor ble medhjelperen løslatt etter å ha sonet 2/3 av straffen.

Da straffen ble utmålt hjalp det utvilsomt den da 25 år gamle mannen at han var den eneste som hadde samarbeidet med politiet.

Det var han som fortalte at Jarle Olsen var oppdragsgiveren til drapet, og han var blant flere vitner som fortalte at Tor Helge Flaten utførte henrettelsen av Madsen. Dermed ble «medhjelperen» påtalemyndighetens kronvitne.

Stemplet som tyster

«Medhjelperen»s samarbeidsvilje førte ikke uventet til at han fikk stempel som tyster. Det ble allerede før rettssaken snakket om at det var personer i det kriminelle miljøet som sto klare til å ta ham når muligheten bød seg. Gjennom Olsens nye forklaring er trusselbildet betydelig mer konkret.

«Medhjelperen» vil også bli et viktig vitne dersom Åsane-saken blir gjenopptatt.

Han er den eneste som kan bekrefte Tor Helge Flatens nye forklaring om hva som skjedde i boligen til Madsen drapsnatten. Flaten har i sin nye forklaring fortalt at han drepte Madsen i affekt etter en hendelse som skal ha oppstått.

— Jeg kan bekrefte at jeg er oppnevnt som bistandsadvokat for mannen, og at han er tatt hånd om, sier advokat Kaj Wigum, som også var forsvarer for 31-åringen under rettssaken.

SANNHETEN: Jarle Olsen sier mye i sine nye forklaringer. Blant annet gir han opplysninger som kan redde selv mannen som anga ham. Et bevis for at han nå snakker sant og vil gjøre opp med fortiden sin, mener Olsen selv. ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN