En eik i Cappes Vei 30 i Bergen blir en sak for politiet, etter at SVs bystyregruppe tirsdag meldte byrådet, fagetaten i kommunen og konsulentselskapet Opus til politiet.

Politikerne har vedtatt at utbyggerne skal få oppføre boliger på tomten, men SV mener det er gjort på feilaktig grunnlag. Treet skal vernes, fordi det er definert som en del av utvalgte naturtyper etter naturmangfoldsloven, mener partiet.

Utbyggerne har begynt arbeidet med å felle treet, og har kappet av greiner og saget i stammen nederst på treet, ifølge Åsgård. SV hengte derfor opp plakater på treet tirsdag, for å varsler arbeiderne om at treet er verneverdig.

Oppga feil størrelse

Konsulentselskapet Opus er politianmeldt fordi de i sin naturmiljørapport, som lå til grunn når kommunen godkjente byggeplanene, skriver at eiken har en omkrets på «omtrent 100 centimeter».

Kravet for at et slikt tre ikke kan hogges uten en faglig vurdering er at det er minst 200 cm i omkrets.

— Vi varslet fylkesmannen i går, og de sendte folk som har målt treet. De sier at de offisielle målingene viser en omkrets på 243 centimeter, sier bystyrerepresentant Tina Åsgård (SV).

Dette bekrefter seniorrådgiver Stein Byrkjeland på Fylkesmannens miljøvernavdeling.

— Etter forskriften er dette å regne som en «utvalgt naturtype». Det betyr at den er underlagt en egen forskrift hjemlet i naturmangfoldsloven, sier han.

- Vanskelig å stole på Opus

Åsgård mener dette setter store spørsmålstegn ved konsulentselskapet, som lever som utreder for store utbyggere.

— Dette ser ut som et rent bestillingsverk i forhold til tiltakshavers interesser. Dette gjør det vanskelig å stole på Opus sine rapporter i fremtiden, for dette er lett å oppdage i forhold til mye annet, sier Åsgård, som også sitter i Komite for miljø og byutvikling, som behandler byens mange byggesaker.

Selv om opplysningene hadde vært rett, ville ikke treet automatisk blitt vernet, men da måtte fredning vurderes. Grunnen til at verning er aktuelt er at hule eiketre er viktig for en rekke arter, og dermed det biologiske mangfoldet.

- Vi gjorde en feil

Daglig leder Heidi Havelin i Opus legger ikke skjul på at de har gjort en feil.

— Det er gjort et anslag fra oss som er galt. Det er ikke noe vi har gjort med vilje, selvfølgelig, og er noe vi beklager veldig sterkt, sier hun.

— Den eneste forklaringen er at på det tidspunktet anslaget ble gjort var ikke stammemål sentralt, sier hun.

Det skyldes en forskriftsendring i 2011, som gjorde at ikke bare faktiske hule eiketre, men også levende tre med omkrets på over 2 meter ble regnet som verneverdige.

Havelin avviser at de har bevisst gitt feile opplysninger for å gjøre det lettere for utbyggeren.

— Vi har en bevisst holdning i å gi riktig og tydelig informasjon til beslutningstakere, og hverken vi eller våre kunder er tjent med at vi gir opp feil opplysninger. I denne saken, der hvem som helst kan gå opp å måle dette treet, så hadde vi ikke noe å tjene på bevisst manipulasjon, sier hun.

— Tina Åsgård mener det kan bli vanskelig å stole på rapporter fra Opus etter dette?

— Det er vi helt uenig i. Det er vel sånn at alle kan gjøre feil. Og jeg mener at når vi nå har gått gjennom denne saken for å finne ut hva som har skjedd, vil det gjøre at vi ikke gjør denne typen feil en annen gang, sier Havelin.

- Underslo opplysninger

Når SV også har politianmeldt byrådet er det fordi de unnlot å stoppe byggearbeidet, såkalt oppsettende virkning, mens opplysningene om treet ble sjekket.

Byråkratene i fagetaten i kommune blir også anmeldt, blant annet fordi de i følge SV underslo uttalelsen fra Grønn Etat, som påpekte at treet kunne være av en størrelse som gjorde at det falt inn under kravet om utredning.

— Denne saken har hatt en solid og ordinær saksbehandling, vært gjennom en lang høringsrunde og har vært i komite og bystyre. Fellingen av treet er vurdert av fagfolk, og vi har lyttet til deres råd, sier byråd for byutvikling Filip Rygg.

SNAUET: Eiken i Cappes vei så tirsdag ettermiddag slik ut. SV frykter at treet nå er klargjort for hugging.
Privat