For to uker siden ba Torget AS om 200.000 kroner i krisehjelp fra Bergen kommune for å løse akutte likviditetsproblemer. Gruppelederne i forretningsutvalget avviste å gi byrådet fullmakt til å behandle søknaden, og selskapet styrte dermed mot konkurs.

Godtar økt leie

Nå kan det se ut som om de alvorlige pengeproblemene til Torget AS kan være løst. På et medlemsmøte i forrige uke vedtok Torghandlerforeningen å forskuttere leien for første kvartal neste år.

– Vi vil betale inn leien allerede nå, slik at Torget AS kan betale det de skylder i offentlige avgifter, sier leder for Bergen Torghandlerforening, Arnfinn Djukastein.

Torghandlerne er ikke bare villige til en forskuttering. De foreslår også en kraftig økning i leien på Torget. For ferskvarehandlerne skal leien økes med 20 prosent, for de øvrige med 40 prosent. Det sikrer Torget AS 350.000 kroner ekstra i årlige inntekter.

Kan drive med overskudd

Foreningen foreslår i tillegg flere andre endringer i grovbudsjettet for Torget AS. Blant annet mener de det er realistisk å øke leieinntektene for andre arrangement i stedet for å halvere de, slik administrasjonen foreslår. Samlet skal dette gi et overskuddsbudsjett for 2008, og ikke et underskuddsbudsjett slik de foreløpige tallene fra administrasjonen viser.

– Med disse bidragene er det etter vår mening ikke grunnlag for å slå Torget AS konkurs. Vi løser både likviditetsproblemene og lager et budsjett med overskudd, sier Djukastein.

Torghandlerne hadde frist på seg til fredag med å gi tilbakemelding på et kontraktsforslag fra Torget AS. Kontraktsforslaget ville ifølge Djukastein gitt torghandlerne en leieøkning fra 70 til 300 prosent.

– Vi kunne ikke leve med en slik økning. Torghandlere flest har ikke økonomi i virksomheten sin til å klare en slik utgiftsvekst.

I dag betaler torghandlerne ca. en million kroner i året i leie.

Godtar privat styring

Blant politikerne er der en økende oppslutning rundt forslaget om å la private overta driften av Torget. Byrådsleder Monica Mæland har i BT tatt til orde for å tenke nytt. Og når forretningsutvalget for to uker siden ikke ville gi Torget AS økonomisk nødhjelp var begrunnelsen fra både posisjon og opposisjon at det kanskje var like greit å la Torget AS gå konkurs.

– Vi ønsker ikke en avvikling av Torget AS nå. Det er viktig at vi har et selskap som kan drive og planlegge Torget fremover. Vi er også redde for å miste innflytelse dersom selskapet avvikler, sier Djukastein.

Torghandlerne er ikke fremmede for at private kan overta driften dersom det blir noen av en mathall til 100 millioner kroner.

– Men det er vi som kan mest om torghandel, og vi må sikres skikkelig innflytelse i en fremtidig drift. Da vi ble presset ut av selskapet for et år siden ble det begrunnet i at vi var et problem for driften. Nå ser vi at svaret ikke var så enkelt, sier Djukastein.

Styret i Torget AS skal ha styremøte i morgen.

– Ønsker ikke konkurs

Kulturbyråd Henning Warloe har ikke rukket å sette seg inn i saken, men liker det han hører.

– Det høres jo positivt ut det, men det er uansett styret i Torget AS som må vurdere om det blir konkurs eller ikke, sier Warloe.

Tidligere har Høyre gitt uttrykk for at de ønsker å tenke nytt, med private eiere som drifter Torget. Warloe hevder likevel at han ikke håper på noen konkurs.

– Nei, vi ønsker oss ikke det. Men det skal jo sies at kravene i aksjeloven er ganske klare på at styret skal være sikre på at videre drift er mulig, sier Warloe.

Han mener det er styrelederen i Torget AS, Dagfinn Øvrebotten, som må svare for seg når det kommer til Torghandlerforeningens tilbud. Øvrebotten på sin side forholder seg taus.

– Jeg er ikke interessert i å kommentere noen ting i denne saken før vi har styremøte, sier han.

Sævig, Rune