Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har funnet sammen i et forsøk på å presse Erna Solberg og regjeringen til å revurdere sin avvisning av støtte til Odda-samfunnet og fabrikkplanene der.

I et fellesforslag som legges frem i Stortinget i dag ber Hordalandsrepresentantene for de tre partiene om at regjeringen må legge frem forslag til tiltak som vil snu den negative utviklingen i arbeidsplasser og folketall i Odda og Indre Hardanger, heter de i en felles pressemelding fra Hordalandsrepresentantene for de tre partiene.

Siden mars, da det ble klart at 150 arbeidsplasser gikk tapt ved Odda Smelteverk, har representanter for kommunen og industrien i Odda arbeidet intenst for å samle støtte til planer om å bygge en ny PCC-fabrikk ved smelteverket og andre tiltak som kan erstatte de tapte arbeidsplassene.

I mai erklærte kommunalministeren at regjeringen ikke så det som sin oppgave å bidra til dette.

Nå håper Ap, SV og Sp å samle et flertall i Stortinget for å kreve at regjeringen endrer holdning.

I fellesforslaget fra Olav Akselsen (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Rune Skjælaaen (Sp) heter det:

"Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til tiltak som kan stimulere til økt sysselsetting og bosetting i Odda og Indre Hardanger, og om å vurdere ulike former for tiltak som kan bidra til en eventuell utslippsfri ny fabrikk ved Odda Smelteverk"

STØTTER ODDA: Et fellesforslag fra SV, Ap og Sp i Stortinget i dag, støtter Odda Smelteverk sine planer om å bygge en ny PCC-fabrikk ved smelteverket.