• Voldtektsofre trenger bistand fra en advokat raskere enn de får i dag, mener bistandsadvokat Anna-Marie Berg.

BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt.no

Dette ser hun som en viktig styrking av kvinners rettssikkerhet.

— Særlig i disse tider, med så mye mistenkeliggjøring og trusler mot kvinner som melder overgrep, er det viktig at de får råd så tidlig som mulig i prosessen, sier bergensadvokaten.

Hjelp før anmeldelse - Helst bør de får hjelp før de inngir anmeldelse, mener Berg, som er bistandsadvokat for flere voldtektsofre.

— Hvorfor så tidlig?

— For å fortelle voldtekts-offeret om konsekvensene av å anmelde. Det er en svært tøff prosess som voldtektsofre må gjennomgå, både i forbindelse med selve politietterforskningen og en rettssak. Dessuten er det enkelte ganger at kvinnen har opplevd et overgrep som kanskje likevel ikke blir vurdert som et overgrep ifølge straffeloven, sier hun.Selv om en etterforskning kan være en hard påkjenning, understreker bistandsadvokaten at hun ikke klandrer politiet.

— Politiet gjør en god jobb. Jeg har aldri opplevd at politiet har vært i nærheten av å opptre utilbørlig overfor et voldtektsoffer, understreker Anna-Marie Berg.

Kan ikke gjøre mer Men politiet ser ingen grunn til å være mer offensiv for å skaffe voldtektsofrene bistandsadvokat.

— Alle blir spurt om de vil ha bistandsadvokat, før de inngir anmeldelse. Når enkelte sier nei kan ikke vi si at de likevel skal ha en advokat, sier politiinspektør Bjørg Kvelstad ved Bergen politidistrikt.

— En fornærmet har rett til å rådføre seg med advokat før anmeldelse inngis, påpeker hun.

Politiadvokat Einar Råen viser til at det ikke er likegyldig hvem som blir oppnevnt som bistandsadvokat.

— Her må det ivaretas et klient/advokatforhold. Vi kan ikke peke ut en bestemt advokat for noen, sier Råen.