— Dette er en massakre og komplett meningsløst. Jeg er både rystet og forbannet, sier byantikvar Siri Myrvoll.

— Hvis forslaget blir gjennomført, har ikke Bergen fra 2004 lenger noen byantikvar, som eneste storby i Norge. Som eneste medlemsby i World Heritage City vil Bergen da ikke ha noen kulturminneforvaltning. Dermed har byen både fraskrevet seg ansvaret for sin egen historie og muligheten for å legge opp en strategi for håndteringen av sin historiske by. Dette er svært alvorlig, etter min mening.

— Lar forslaget seg gjennomføre?

— Jeg vet ikke. Bergen kommune har selv søkt om overføring av forvaltningsmyndighet, og fått ja. Det har vært jobbet med dette i over et år, også i departementet, så saken har nok noen juridiske sider. Til overmål ble daværende byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen så sent som i september valgt inn i styret til organisasjonen for verdensarvbyer.

Byantikvarens kontor har 8,5 årsverk, ikke medregnet sivilarbeider, og disponerer et driftsbudsjett på vel fem millioner. Av dette er en million øremerket Stiftelsen Bryggen. Nå foreslår byrådet å kutte tre millioner. Av det resterende går 1,05 millioner til Stiftelsen Bryggen.

— Vi har 980.000 kroner i driftsmidler per år, og mottar altså mindre driftsstøtte enn Bryggen alene. I Oslo har byantikvaren 17,5 årsverk og 12 millioner kroner. I tillegg mottar de kommunale og statlige tilskuddsmidler, noe vi ikke får.

Siri Myrvoll forteller at den rådgivende komiteen for Icomos, den internasjonale kulturminnevernorganisasjonen som også bistår Unesco, har vedtatt å møtes i Bergen neste høst for å diskutere verdensarv og Bryggen.

— Jeg begynner å få problemer med å ønske dem velkommen, sier en oppgitt Siri Myrvoll.