Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) vil diskutere mulighetene for å prøve ut 6-timers arbeidsdag i helseforetakene.

Navo-direktør Lars Haukaas vil gjerne være med å diskutere eksperimentering rundt arbeidstid.

– Kjempespennende å diskutere rundt mer fleksible løsninger, sier Haukaas.

En forsøksordning i helseforetakene vil i tilfelle omfatte mindre grupper i første omgang.

I alt er det 30.000 sykepleiere og 8000 leger ved norske sykehus.

– Grande Røys og jeg snakket mye om dette og vi ble ganske interesserte i hverandre, så vi skal møtes igjen, sier Haukaas.

Ja og nei

Navo-direktøren er imidlertid imot selve 6-timersdagen slik den framstår alene.

– 6-timersdagen som arbeidstidsreform har vi ikke tro på. Men det er ikke sikkert alle skal inn i samme kasse, sier han og antyder at folk har ulike behov i ulike tidsfaser.

Han mener kortere arbeidstid for noen grupper kan være ett virkemiddel for å nå målene om lavere sykefravær og høyere reell pensjonsalder.

Den reelle pensjonsalderen blant nordmenn i dag er 60 år.

– Altfor mange benytter AFP i dag, sier Haukaas.

Belønning for å stå

Og han tar ansvar på arbeidsgivers vegne:

– Vi har en utfordring der AFP er brukt som nedbemanningsredskap, sier han.

Haukaas sier han vil konkurranseutsette AFP og spør: Hva skal til for at folk velger noe annet enn AFP?

Haukaas tenker seg muligheten for å bruke AFP-pengene til kortere arbeidsdager, lengre ferier eller høyere lønn for arbeidstakere som står lenger. De skal belønnes.

Det kan Navo-virksomhetene gjøre fordi AFP-pengene ligger i den enkelte bedrift, i motsetning til i LO/NHO.

Navo ønsker å diskutere disse tankene allerede i årets lønnsforhandlinger.

– Dette vil uansett være mye billigere for arbeidsgiverne enn det koster å rekruttere nye medarbeidere med hele den kostnaden det innebærer, sier Navo-lederen.

Nye belønningssystemer

Navos medlemmer ønsker seg et nytt lønnssystem som ser mindre på utdanning og mer på resultater. Virksomhetene mener dagens systemer belønner blindt og gammeldags.

– Ansiennitetsprinsippet kan ikke være det eneste som fortjener å kalles et rettferdig system, mener Haukaas.

Navo-bedriftene vil bryte opp dagens lønnssystemer og avvikle ansiennitetsprinsipper og lønnsstiger.

De vil heller ha individuelle lønnssystemer som avtales og forhandles lokalt på den enkelte arbeidsplass.

– Hvis det er stort behov for flere leger i Finnmark, må vi øke lønningene til legen i Finnmark uten å måtte gi til alle legene og dermed påføre sykehusene kjempestore utgifter, sier Haukaas.