Til tross for økende elevtall i Hordaland, vurderer utdanningskomiteen i fylkeskommunen å legge ned en videregående skole sentralt i Bergen. Komitéleder Mali Grete Aksnes (Sp) sier dette kan føre til at videregående skoleelever som bor i Bergen må flytte ut av byen for å gå på skole.

— Foreløpig har det vært elever fra distriktene som har måttet flytte på seg for å gå på skole, sier Aksnes.

Hun sier komitéen har som mål at ingen skal trenge å flytte på hybel for å gå på skole, men at det målet heretter blir vanskeligere å nå.

Må spare 60 mill.

Det var tirsdag Utdanningskomiteen vedtok å vurdere det drastiske tiltaket det er å legge ned en skole i sentrum. Komitéen skriver selv at hensikten er å utnytte kapasiteten ved skolene i distriktene bedre, og på den måten spare penger.

I alt må skolesektoren i fylkeskommunen spare 60 millioner kroner neste år, hvis ikke undervisningsbudsjettet blir økt.

Ifølge komitéen er det statens manglende kompensering av utgiftene til sykehusreformen som er årsak til pengemangelen.

— Jeg håper jo at vi slipper å legge ned skoler, for vi har jo en elevøkning i regionen, sier Aksnes.

Det er partiene Ap, KrF, Venstre og Sp som mener det må vurderes å legge ned en sentrumsskole. Komitéen har ikke vurdert hvilke skoler i sentrum det er mest aktuelt å legge ned. I tillegg er det også aktuelt å legge ned skoler i distriktene.

«Latterlig»

Elevorganisasjonen i Hordaland varsler at den vil kjempe mot at det blir lagt ned noen skoler i Bergen sentrum.

— Det er latterlig å legge ned skoler når det snart kommer økt elevmasse. Og det er jo flere og flere som ønsker å gå på skole i sentrum, sier fylkesleder i Elevorganisasjonen Karoline Myklebust.

Hun mener det blir feil å stenge skoler i sentrum for å presse folk ut i distriktene.

— De må heller gjøre distriktene mer attraktive enn å tvangsflytte folk, sier Myklebust.

— Det er tungt ikke å komme inn på de skolene man vil, spesielt hvis man må flytte hjemmefra, sier hun.

Myklebust mener fylkeskommunen må finne andre sektorer å kutte på enn skolen.