BT skrev søndag om en 20-årig varetektsfange som hadde sittet i politiarresten siden forrige helg. På cellen hadde han verken bord, vindu eller toalett. Forsvarerne hans, advokatene Bjørn Meltzer og Stein Erik Ottesen, gikk lørdag til retten for å få mannen ut av politikjelleren. I går fant politiet endelig plass til 20-åringen i Molde kretsfengsel. Men advokat Meltzer sier han likevel ikke har vurdert å trekke løslatelsesbegjæringen. Lagmannsrettens avgjørelse ventes i dag.

— Ikke enestående

— Denne saken er av såpass stor prinsipiell interesse at det vil være interessant å se hva lagmannsrettens kommer frem til. Dessuten er ikke dette tilfellet enestående. Jeg vet om mange som har sittet like lenge i politiarresten, sier Meltzer.

Ifølge retningslinjer gitt av riksadvokaten i 1998, skal varetektsfanger overføres til et fengsel innen 24 timer etter at kjennelsen foreligger.

Bjørn Meltzer oppfordrer nå alle forsvarsadvokater i Bergen til å gå rettens vei for å legge press på politiet.

- Ikke så enkelt

Politiinspektør Hildegunn Havsgård er leder for påtaleavsnittet i Hordaland politidistrikt, og har vært ansvarlig for å finne en ledig fengselsplass til 20-åringen. Hun avviser at forsvarsadvokater kan presse frem ledige fengselsplasser ved å gå til retten.

— Hvis det var så enkelt, hadde jeg funnet en ledig plass allerede fredag. Er det fullt, så er det fullt. Meltzers klient sto i kø som alle andre, og i går ble det hans tur, sier Havsgård.

Bjørn Meltzer sier han har forståelse for at det kan være vanskelig å finne en ledig fengselscelle.

— Men hvis de ikke har plass, så politiet heller slippe varetektsfangene løs, mener han.

Det ville verken Havsgård eller Bergen forhørsrett lørdag, som begge for 20-åringens del viste til den allmenne rettssikkerheten. Mannen er siktet for mindre volds- og vinningskriminalitet.

I desember i fjor leverte fem av byens forsvarsadvokater inn en anmeldelse mot Politidirektoratet og daværende Bergen politidistrikt for tjenesteforsømmelse, ved ikke å ha gjort noe for å utbedre varetektssituasjonen i Bergen. Saken er fortsatt til etterforskning hos SEFO.