KRISTINE HOLMELID

— Dette er håpløst. Elevene får utrolig dårlig tid til å diskutere en så viktig sak på en skikkelig måte, sier leder for Elevorganisasjonen i Hordaland, Eivind Freng Dale.

Stikk i strid med rådene fra fylkesrådmannen legges saken frem for fylkestinget allerede 13. oktober. Dette for å kunne få fritt skolevalg i Hordaland allerede fra neste høst.

Fylkesrådmannen ba politikerne vente for å få en seriøs debatt blant skoler og involverte organisasjoner.

- Hastverk

Også den største lærerorganisasjonen bruker sterke ord om vedtaket.

— Dette hastverket er forferdelig toskete. Politikerne vet godt at både elever og lærere er mot fritt skolevalg. Derfor tror jeg det er bevisst politikk å trø gjennom dette fort og gale, slik at vi ikke får muligheten til å ha en skikkelig debatt. Det virker å være en trend i tiden dette, å ikke lytte til fagfolk, sier Ingunn Alver, leder for Utdanningsforbundet i Hordaland.

I Fylkesrådmannens innstilling heter det at «det vert lita eller inga tid til å høyre verken skolar, elevråd eller elevane og lærarane sine organisasjonar». «Fylkesrådmannen meiner det er uheldig om partane i skolesamfunnet ikkje får nok tid til å uttale seg i denne saka». Saken bør utsettes slik at et eventuelt fritt skolevalg kommer først i 2006, heter det.

- Arrogant og sjuskete

Vedtaket om å behandle saken så raskt ble tatt med åtte mot syv stemmer. Arbeiderpartiet var blant mindretallet, sammen med SV, Sp og V.

«Arrogant. Uforsvarlig. Respektløst. Sjuskete». Det er de sterke ordene fra to av Arbeiderpartiets medlemmer i fylkesutvalget.

— Hastverket er arrogant overfor elevene og mot dagens skolestruktur. Det er også respektløst overfor elever, lærere og andre fagfolk, sier gruppeleder Gisle Handeland.

Partifelle Hans Otto Robberstad mener hele prosessen er sjuskete.

- Får A- og B-skoler

I tillegg til å være negativ til prosessen, er Ap også motstander av fritt skolevalg.

— Det fører til at vi får et klassedelt skolesystem med A- og B-skoler. Den såkalte friheten er en illusjon, og er styrt av elevenes karakterer og kapasiteten i skoleverket, sier Gisle Handeland.

Han ser for seg en utvikling der en får attraktive sentrumsnære skoler der kun de flinkeste får plass, og utkantskoler som kan få store problemer med å opprettholde sine tilbud.

— Det får være grenser for språkbruk, sier Høyres Tom-Christer Nilsen om reaksjonene fra Ap.

Nilsen mener at saken ikke er blitt behandlet i hastefart.

— Den har vært under behandling siden januar. Av og til må en sette frister fra politisk side også. Men behandlingen vil bli skikkelig og ordentlig, sier Nilsen.

«FORFERDELIG TOSKETE»: - Dette hastverket er forferdelig toskete. Politikerne vet godt at både elever og lærere er mot fritt skolevalg, sier Ingunn Alver, leder for Utdanningsforbundet i Hordaland.<p/>ARKIVFOTO: ARNE NILSEN