I stedet ber fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg fanastrilene om å holde ut til Bybanen kommer til Flesland. Da skal Birkelandsterminalen bli et sentralt knutepunkt for bytte mellom buss og bane for dem som bor sør for Flyplassveien.

-Holder ikke mål

— Rutetilbudet for dem som må bytte fra buss til bane på Nesttun er ikke godt nok, sier Ruth Grung. (Ap).

Hun er leder for bystyrekomité for miljø og byutvikling, og har allerede gitt sine partifeller i fylkespolitikken beskjed om at de må få ekspressbussene ut på veiene igjen.

Arbeiderpartiet var i sin tid sterkt imot at Hordaland fylkeskommune vedtok å sette kollektivtrafikken ut på anbud.

— Fylkeskommunen gapte over for mye da rutenettet og billettsystemet ble lagt om samtidig. Billett- og busskaoset som vi fikk denne høsten, ble resultatet, sier Grung.

Hun forteller at hun selv bruker buss og bane så mye som mulig.

— Korrespondansen mellom rutene i bydelene er blitt så elendig at jeg ofte må ty til drosje når jeg skal møter i ute i bydelen. Aller verst er det i Fana, sier Grung.

På ville veier

— I Fremskrittspartiet har vi alltid ment at det ville bære galt av sted hvis direktebussene forsvant fra veiene i Fana for å tvinge folk til å reise med Bybanen. Iversen har vår fulle støtte, sier Eiler Macody Lund, medlem av samme komité som Grung.

Også i Bergen Venstre heier man frem ekspressbussene.

— Bybanen skal være for dem som bor i nærheten av traseen. I resten av byen vil og skal bussenen være det beste alternativet, sier Alf Helge Greaker. Han er selv bussjåfør i Tide og varamedlem til bystyret.

Greaker mener ekspressrutene fra ytre deler av Bergen Sør må beholdes.

— La dem kjøre direkte til byen via Ringvei Vest og Sjølinjen, sier han.

Ingen forbud mot bil

Dag Skansen som er et av Høyres medlemmer i komiteen, er imidlertid litt mer betenkt.

— Nå må ruteomleggingen i Fana få sette seg litt før vi varsler nye omlegginger. Det kan være at de som bor i utkantene må akseptere at bilen er det enkleste for dem dersom de vil raskt til byen, sier han.

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg vil ikke uten videre gi klarsignal for flere direktebusser fra Fana til byen.

— Vi har vært klar over at det ville bli mer tungvint å reise til byen for dem som bor i utkantene, sier Nyborg.

Men hun minner bergenspolitikerne om at det er kommet et nytt parkeringsanlegg på Nesttun for dem som vil bytte fra bil til bane der.

— Parkeringsanlegget ble bygd fordi bergenspolitikerne ville ha det slik, sier Nyborg.

Hun peker også på at utkantene i Fana blir knyttet nærmere til Bybanen når den blir forlenget til Flesland.

Vil ha gjennomgang

Nils-Olav Nøss er samferdselspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i fylkespolitikken.

Han forstår at bussbrukerne i ytre deler av Fana er frustrerte. Men han tar likevel forbehold mot å gå for flere direktebusser til Fana uten videre.

Nøss setter derfor busstilbudet på dagsordenen når samferdselsutvalget i fylkeskommunen møtes i morgen. Han har merket seg de mange klagene fra Krokeide og Hjellestad-området

— Jeg vil be Skyss gjøre en gjennomgang av busstilbudet fra de sørlige og vestlige områdene av Fana, sier han.

Men han understreker at det er besluttet at det er Bybanen som skal være ryggraden i kollektivtilbudet til Bergen sentrum fra sør.

— Nå må vi konsentrere oss om å få opp frekvensen på avgangene på Bybanen, sørge for at bussrutene går som de skal og at billettsystemet virker. Deretter får vi se hvilke omlegginger som må til, sier han.