I 2006 møtte Sellevold statsminister Jens Stoltenberg med krav om mer penger til eldreomsorgen. Hun er fortsatt misfornøyd med eldresatsingen og tror veien mot en bedre eldreomsorg går via lovfesting.

— Holdes for narr

— Problemet er at den rikspolitiske eliten er mest opptatt av å vinne valg ved å innfri løftene til de gruppene som sikrer stemmer og gjenvalg, sier Sellevold.

Hun mener de som styrer landet helt bevisst er kommet til at velferdspolitikken overfor de eldre er den mest uforpliktende.

— Dette kan de gjøre fordi omsorgen ikke er lovpålagt. Og det må vel betegnes som kynisme satt i system. Ord og løfter kommer i stedet for god eldreomsorg, sier Sellevold.

Hun tegner et bilde av en eldreomsorg som fortsatt svikter på mange områder. Særlig er hun opptatt av at Handlingsplanen for eldreomsorgen fra 1998 ble svekket ved å prioritere service- og omsorgsboliger fremfor bygging av sykehjem.

— En omsorgsbolig kan ikke erstatte en sykehjemsplass. Kontinuiteten i trygghet og omsorg blir helt forskjellig. Omsorgsboliger var basert på et ønske om å spare penger, ikke ut fra de eldres behov. Dette har skapt krise i eldreomsorgen.

Hun sier det er et stort behov for flere sykehjemsplasser. Derfor vil Kamp for de eldre ha en lovfestet rett til sykehjemsplass for eldre som har vedtak på at de har behov for sykehjemsplass.

Ansvarsfraskrivelse

Nylig har Stortinget vedtatt en lovfestet rett til barnehageplass for alle barn. Det mener Sellevold forplikter også i forhold til de eldre.

— Når vi har vilje til å lovfeste retten til barnehageplass, er det en skamplett om vi ikke lovfester retten til sykehjemsplass til syke og hjelpeløse eldre.

Hun opplever at de sentrale myndigheter ikke tar de store problemene i eldreomsorgen alvorlig.

— Statsminister Jens Stoltenberg sier at de eldre kan klage om de ikke er fornøyd. Det må vi vel kunne oppfatte som en klassisk ansvarsfraskrivelse og en skremmende dårlig innsikt i de eldres vanskeligheter med å gi uttrykk for sin nød. Mange er ikke i stand til å klage, og har heller ikke pårørende til å hjelpe seg, sier Sellevold.

Lov gir verdig liv

Hun håper på et opprør fra pårørende, ansatte og organisasjoner med et «ufravikelig krav om lovpålagte rettigheter i eldreomsorgen».

— De svakeste eldre er helt uten rettsbeskyttelse i vårt ellers så oppskrytte land. Norge kalles verdens beste land å leve i, men det er ikke godt å leve i for dem som venter på sykehjemsplass.

Etter tyve års kamp for en bedre eldreomsorg tror Sellevold den eneste muligheten for et verdig liv for de svakeste eldre er en lovfestet rettighet.

— Loven om kommunehelsetjenester gir ikke de pleietrengende tilstrekkelige rettigheter, men gjør dem avhengig av kommunenes vilkårlige politiske prioriteringer. Vil vi opprettholde vår nasjonale ære må vi slutte å krenke menneskeverdet til denne svake gruppen eldre, sier hun.

Bjelland, Håvard