I løpet av noen uker skal planen frem på politikerne s bord for endelig avgjørelse. Etter det BT kjenner til har planetaten allerede presentert planer for store deler av byrådet, deriblant byrådsleder Monica Mæland (H). Det er byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) som har det formelle ansvaret, og som skal legge saken frem for de andre byrådene.

Rygg ønsker ikke å uttale seg om detaljene i saken.

- Det eneste jeg vil si er at vi jobber med planer for denne delen av byen.

River og bygger

Etter det BT forstår foreligger det flere konkrete forslag som er på beddingen i kommunen:

Bygarasjen skal rives. Området skal bebygges med kontorer og boliger.

Det skal bygges et underjordisk parkeringsanlegg under Smålungeren

Verken Rygg eller planavdelingen ønsker å uttale seg om planene for et underjordisk parkeringsanlegg, ei heller bekrefte at disse eksisterer.

En sentralt plassert kilde sier imidlertid følgende til BT:

- Det er spennende planer. Det vil komme en ny by i dette området.

Fjerner parkering

At det jobbes med planer også for Smålungeren viser helt ferske oppføringer i kommunens planarkiv. Her er varslet at kommunen har startet arbeid med en reguleringsplan som omfatter vannet og Rådhuskvartalet. Det er markert med en egen fargekode på kommunens plankart.

16. april ble statusen for dette området endret, men det er sparsomt med opplysninger å hente utover at det her skal jobbes med en plan som omfatter parkeringsanlegg, innsjø, parkeringsplasser, kulturbygg og kontorer.

Det er ikke varslet formell oppstart for denne reguleringsplanen, men etter det BT kjenner til vil det skje med det aller første. Det er foretatt grove beregninger av hva det vil koste å bygge et slikt anlegg, men BT kjenner ikke til noe beløp.

Ved å etablere parkeringshus under Smålungeren kan all parkering fjernes fra Rådhuskvartalet, og plasseres under vannet med de andre parkeringsplassene.

Det ledige arealet kan brukes til å bygge en ny rådhusplass. Dermed kan hovedinngangen til Rådhuset flyttes fra dagens plassering i skyggen av lagmannsretten, og over på solsiden.

Kommer snart

Planen for riving av Bygarasjen er kommet mye lengre. Denne blir en del av en større revidert reguleringsplan for Nygårdstangen som en de nærmeste ukene passerer byrådet.

Bygarasjen er Bergens største parkeringsanlegg med en kapasitet på 2265 plasser. Hvor mange plasser kommunen ser for seg under Smålungeren er ikke avklart ennå. Men i den nye planen blir det tegnet inn et forslag med innkjøring til parkeringsanlegget fra Fjøsangerveien.

Det er kommunen selv som eier grunnen hvor parkeringsanlegget ligger. Dermed vil eventuelle endringer bli mye lettere å gjennomføre.

Trenger urbanisering

Det er ikke første gangen det legges frem planer for å rive Bygarasjen. Området har vært en torn i øyet til lokalpolitikere med byutviklingsdrømmer i årevis. Men planene har strandet både på økonomi og de vanskelige grunnforholdene i området. Planer om å bygge oppå dagens garasjeanlegg, har vist seg vanskelig fordi garasjens bærende søyler ikke er dimensjonert for slik vekt.

I 2010 la Nordea frem planer for å legge garasjen og grus, og heller bygge et helt nytt kvartal med bolig, kontorer og næring. Den gangen så de for seg en pris på mellom tre og fire milliarder kroner.

Byrådsleder Monica Mæland (H) mente området ville tjene på en urbanisering.

- Jeg synes dette er et veldig spennende forslag, sa hun.

Hva mener du om planene? Si din mening under!

NÆRT FORESTÅENDE: Ifølge BTs kilder vil en ny reguleringsplan som omfatter Bystyasjonen foreligge i nær fremtid. FOTO: VEGAR VALDE
VEGAR VALDE