– Hvis ikke forholdene legges bedre til rette på Nygårdstangen, tvinges vi over på vei mot vår vilje, sier terminalsjef for Tollpost Globe i Bergen, Ove Tepstad. I dag er 95 prosent av deres transport mellom Bergen og Oslo på skinner.

– Vi satser ikke våre hester på Nygårdstangen, for å si det sånn. Veksten vår fremover vil komme på vei. Det er den veien vi går, sier Morgan Espelund i DSV.

For ifølge dem og andre godsselskaper er kapasiteten på godsterminalen i Bergen rett og slett sprengt.

– Området er ikke stort nok til å håndtere godsmengden på en ordentlig måte. Vi leier allerede et lager i Godvik, og trenger mellomlagre andre steder. Det medfører økt internbelastning. Økt omlasting og mer transport på vei, sier Ove Tepstad.

Nok en gang er Morgan Espelund enig.

– Vi har flyttet en del av vår produksjon ut av sentrum, for her inne går det ikke mer.

Motorvei og kjerrevei

Investeringer for å gjøre selve jernbanen bedre egnet til godstransport kan være fåfengt uten at det gjøres noe med godsterminalen i Bergen, mener transportørene.

– Det hjelper lite å lage fin skinnegang hvis endestasjonen er like dårlig som i dag. Det er som en stor motorvei inn til byen med kjerrevei de siste ti meterne, sier Tepstad.

Da er det bedre stelt lengre sør, mener man i Tollpost Globe. I Rogaland ble det nylig åpnet ny godsterminal i Ganddal utenfor Sandnes. Helt etter godsselskapenes ønske.

– Det er mange grunner til dette, blant annet at kommunene, Jernbaneverket, Statens vegvesen og fylkeskommunen jobber tett sammen om å utvikle løsninger og planer, for deretter å jobbe målrettet med å forankre dette i samferdselsdepartementet og regjeringen, sier kommunikasjonsdirektør i Tollpost Globe, Ole A. Hagen.

Look to Stavanger

Hagen mener Bergen ligger håpløst etter Stavanger-regionen og viser til at godsterminalen i Bergen ikke er synlig i Nasjonal transportplan. Kommer det ikke noen avklaring blir det enda mer tungtransport på hjul over fjellet i fremtiden.

– Kommunen har jo ingen konkrete planer for bedring av forholdene her de neste 20 årene. Det er det samme som de siste 30 årene. Bare løse planer, sier Ove Tepstad. Men nå haster det med en avklaring, mener han.

– Vi føler at våre behov ikke blir sett eller hørt av de ulike myndighetene. Konsekvensen er at transportveksten ut fra «miljøbyen» Bergen vil komme på vei.

Problemet, slik transportørene ser det, er at det ikke planlegges alternativ godsterminal samtidig som Nygårdstangen «spises opp» av andre planer.

– Brannstasjonen er på plass, det skal bygges stor svømmehall og videregående skole, politistasjon og legevakt planlegges og Bybanen bygges, sier Ove Tepstad.

– Vi trenger ikke være her på Nygårdstangen, men det vi trenger er et sted med plass nok, med jernbane og med infrastruktur til å drive denne virksomheten.

VOKSER: ¿ Vi har flere år med vekst bak oss. Volumveksten i fjor var på 32 prosent, vi får vekst i år også. Men den veksten vil ikke kommer på bane, sier Ove Tepstad i Tollpost Globe.
Silje Katrine Robinson