— Overvåking er brudd på privatlivets fred, hevder advokat Kaj Wiggum.

I Norge har det de siste ti år dødd 38 personer i arresten. Det siste tilfellet var 19 år gamle Kristian Lensebakken som døde i arresten på Hamar få timer etter at politiet satte ham i fyllearresten.

En arbeidsgruppe ledet av politimester i Politidi-rektoratet, Ole Petter Parnemann, har utarbeidet en rekke tiltak som skal skjerpe sikkerheten for arrestantene.

  • Alle rusete personer skal ha en legesjekk før de plasseres i fyllearresten.
  • Kameraovervåking i alle landets sentralarrester og store arrester.
  • Toveis kommunikasjonsutstyr i alle landets arrester.
  • Utskiftning av brennbare materialer.
  • Opprettelse av uavhengig tilsynsråd

— Vi ønsker å profesjonalisere oss ytterligere overfor arrestantene slik at vi slipper disse tragiske dødsfallene, sier politimester Parnemann.

Men advokat Kaj Wiggum synes slett ikke at forslaget om kameraovervåking er uproblematisk.

— Dette er brudd på privatlivets fred. En ting er å overvåke personer i drukkenskapsarresten, men å skulle overvåke alle som er innom politiarresten er det mange motargumenter mot.

En fange har også krav på privatliv, og en frihet fra å bli kontrollert hele tiden. Å vite at noen overvåker deg må være svært ubehagelig og en ekstrabelastning for dem som sitter inne, sier forsvarsadvokat.

— Det er klart det er ekkelt å være kameraovervåket. Men det viktigste må jo være at folk ikke dør. Vi har ansvaret for folk så lenge de er i vår varetekt. Da skal vi sørge for at de er trygge og ikke er til skade for seg selv eller andre, sier Parnemann.

Tiltakene for å sikre cellene har en kostnadsramme på 30 millioner.