Det opplyste byrådsleder Monica Mæland på en pressekonferanse i Rådhuset i formiddag.

— Vi vil overta husene fra nummer 30 til 48f og bygge ny vei. Dette forutsetter at vi kommer til enighet med alle beboerne om dette, sier Mæland.

Penger ikke viktigst På den eksisterende veien vil det bli oppført rasvoll med sikringsgjerder. Ny adkomstvei bygges i 250 meters lengde over arealet for rekkehusbebyggelsen.

I kveld skal byrådslederen i møte med beboerne om saken.

— Vi tror at dette skal la seg løse på en god måte, sier Mæland.

— Det har hastet med å få orden på dette. Forsikringsselskapene vil ikke begynne på utbetalingene før kommunen har konkludert, legger hun til.

Ifølge Mæland har to løsninger vært skissert. Den ene kostet 37 millioner kroner, og innebar å rassikre fjellskråningen, samt sette i stand dagens hus og vei.

– Økonomi har ikke vært det vesentligste her. Det viktigste har vært å lytte til beboernes ønsker og behov.

Byrådslederen presiserer at kostnadsrammen på 54 millioner kroner er et cirkatall.

— Den endelige summen får vi komme tilbake til i budsjettene.

Hastesak Byrådet benytter seg av kommunelovens paragraf 13 - Utvidet myndighet i hastesaker – for å banke gjennom en avgjørelse så fort som mulig.

Paragrafen åpner for at byrådet tar en avgjørelse som egentlig skulle gått gjennom et annet organ. I dette tilfellet: Bystyret.

— Tid er avgjørende her. Usikkerhetsperioden for beboerne må bli så kort som mulig, sier Mæland.

Bystyret får saken i hendene på neste møte, opplyser hun.

RIVES: 16 boliger skal rives.
ARNE NILSEN