— Vi ber Helse Vest vurdere om Kriminalomsorgen skal ha ansvaret for sikkerheten innen psykiatrien, slik den har når innsatte overføres til medisinsk behandling, sier divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord ved psykiatrien i Helse Bergen.

Vakter på sykehuset

En slik ordning innebærer at fengselsvakter jobber sammen med helsepersonellet inne på Sandviken sykehus. Det kan by på problemer, innser Instefjord.

— Det kan lett oppstå et motsetningsforhold mellom de som tenker sikkerhet og de som tenker behandling, for eksempel i vurderingen av når pasienten skal få bevege seg ute, sier han.

I rapporten Helse Bergen har sendt til Helse Vest går de i detalj gjennom bakgrunnen for de mye omtalte rømningene i sommer. I tillegg til forslaget om å overføre mer ansvar til Kriminalomsorgen, foreslår ledelsen ved helseforetaket at alle innsatte som kommer til Sandviken sykehus fra lukket avdeling i fengsler overføres til en egen lukket korttidsenhet i sikkerhetsavdelingen.

I tillegg ber Helse Bergen sine eiere om å vurdere hvorvidt domstolene skal begynne å legge føringer på rammene for behandlingen til den enkelte pasient.

Lover ikke tiltak

Statssekretær Anne Rygh Pedersen i Justisdepartementet kan foreløpig ikke love nye sikkerhetstiltak.

— Vi ønsker ikke å hoppe på noen raske løsninger, men det er viktig at vi har fokus på sikkerhet. Vi har hele tiden situasjonen under vurdering, sier Rygh Pedersen (Ap).

Hun ser enkelte prinsipielle problemstillinger med å overføre ansvaret for psykiatripasientenes sikkerhet fra helsetjenesten til Kriminalomsorgen.

— Jeg vil tro at det fra faglig hold i psykiatrien vil være ønskelig å behandle dem uten at det er ansatte fra Kriminalomsorgen til stede. Syke mennesker er først og fremst syke, og trenger behandling. Det gjelder også innsatte i fengsler, sier statssekretæren.