MAGNUS VOLLSETmagnus.vollset@bt.no Voksenopplæringen har som oppgave å lose innvandrere gjennom ungdomsskoletrinnet i norsk skole. Ungdomsgruppen ved Gimle består av 30 elever i alderen 16 til 20 fra Bergen, Os, Askøy og Fjell. De har lite skolegang fra hjemlandet, og fraværet er høyt. Reker i byen — Når elevene ikke er på skolen, er det store sjanser for at de reker rundt i byen. Vi vil unngå at dette gir seg utslag i negativ atferd, sier rådgiver Erling Kleiveland på Voksenopplæringen. De har fått 460.000 kroner i støtte til prosjektet "Voksen Ungdom". Målet er å forebygge at innvandrerungdom havner på skråplanet, og hjelpe dem med å integrere seg i det norske samfunnet. Ikke bare skolen - Vi vil komme i kontakt med hele apparatet rundt hver enkelt elev, fra foreldre til barnevern og sosialkontor. De må få tilbud om fritidsaktiviteter, og bli motivert til læring. Det er for enkelt å tro at alt dreier seg om skolen, sier nyansatt prosjektmedarbeider Gunn Heidi Stokken.Hun vil fungere som en miljøarbeider i for elevene og samordne oppfølging fra andre instanser.Dette er tiltakene de planlegger:* Kartlegge problemene og samordne oppfølgingen fra barnevern, sosialkontor, foreldre og andre.* Oppsøke elevene hjemme hvis de ikke møter på skolen.* Aktivisere ungdommene gjennom fritidstilbud, som idrettslag og opprettelsen av en nettportal for ungdom.- Vi kan ikke løse alle problemene. Men forebygger vi at noen faller utenfor, kan dette være en lite kostbar modell som kan spare samfunnet for millioner i etterkant, mener rådgiver og prosjektleder Erling Kleiveland.